Stowarzyszenie SPOZA

Stowarzyszenie SPOZA

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Warszawa, mazowieckie

Stowarzyszenie SPOZA działa na rzecz różnych osób, znajdujących się w trudniej sytuacji. Naszymy najważniejszymi zasadami są wszechstronność pomocy - bo na szczęście każdego człowieka wpływa wiele spraw oraz zespołowość - bo razem możemy więcej!

 1. Dla najmłodszych – minprzedszkole „Radosne Maluchy” dla dzieci z najuboższych rodzin Pragi Północ oferujące różnorodne zajęcia dzieciakom, które inaczej siedziałyby w domach oraz warsztaty rozwijające umiejętności wychowawcze dla ich rodziców.
 2. Dla niepełnosprawnej młodzieży – projekt „Przystań – przyjazny mikroświat, przyjazny świat” oferuje niepełnosprawnej młodzieży zajęcia terapeutyczne i rozwijające oraz wsparcie dla ich rodziców.
 3. Dla dzieci i młodzieży szkolnej – w ramach licznych projektów organizujemy zajęcia w warszawskich szkołach rozwijające postawę otwartości, akceptacji i empatii wobec osób z niepełnosprawnościami
 4. Dla dzieci i rodziców - projekt Klub dla Rodzin "Prawobrzeżna Przystań" oferuje warsztaty umiejętności wychowawczych, spotkania z ekspertami i kąciki zabaw dla rodzin.
 5. Dla dorosłych:
 • Poradnia SPOZA dla osób z niepełnosprawnościami z Warszawy i okolic, również rozwijana w ramach licznych projektów pomaga pełniej żyć i znaleźć pracę osobom z różnymi rodzajami niepełnosprawności przez doradztwo indywidualne, szkolenia oraz wsparcie w starcie na rynku pracy;
 • "Broker edukacyjny - budujemy kapitał kariery" – w ramach którego na terenie powiatu piaseczyńskiego świadczymy doradztwo edukacyjne oraz prowadzimy warsztaty dla wszystkich chętnych;
 • "Włącz się!", czyli projekt oferujący wsparcie w wejściu lub powrocie na rynek pracy dla osób z różnych grup, m.in. długotrwale bezrobotnych, samotnych rodziców, osób w wieku 50+.

Projekty są finansowane ze środków z wielu źródeł, m.in. Europejskiego Funduszu Społecznego, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, m. st. Warszawy, Wojewody Mazowieckiego, Fundacji PZU, Fundacji Aviva i innych. Szczegółowy wykaz projektów znajdziecie na naszej stronie.

Dlaczego warto nas wspomóc, skoro mamy tyle projektów?

Przede wszystkim: ponieważ razem możemy zrobić jeszcze więcej!

Środki przekazane przez Państwa pozwolą nam uzupełnić nasze działania o dodatkowe elementy, np. dodatkowe wycieczki dla dzieciaków, spotkania świąteczne dla wszystkich uczestników, dodatkowy sprzęt i lektury dla naszych prowadzących, by mogli coraz lepiej pomagać a także pozwolą nam sprawniej prowadzić Stowarzyszenie.

Garść faktów o Stowarzyszeniu SPOZA:

 • działamy od 1998 roku,
 • jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego od 2005 roku,
 • w 2013 roku zostaliśmy wyróżnieni nagrodą „SUPER LODOŁAMACZ 2013 na Mazowszu” za działania na rzecz osób z niepełnosprawnością,
 • co roku z naszego wsparcia korzysta przynajmniej 400 osób, dla których organizujemy nawet kilkadziesiąt tysięcy godzin zajęć,
 • ok. 40% osób, które zgłaszają się do nas, by szukać pracy – znajduje ją,
 • w 2014 roku zmieniliśmy nazwę ze Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Problemami Emocjonalnymi SPOZA na Stowarzyszenie SPOZA.

Zapraszamy! Poznajmy się lepiej! Zajrzyjcie na naszą stronę i profil na Facebook’u!