Fundacja SPRZYMIERZENI z GROM

Fundacja SPRZYMIERZENI z GROM
1 Stały Pomagacz
Wpłata anonimowa
200 zł miesięcznie
Wspieraj co miesiąc
Wesprzyj jednorazowo Załóż skarbonkę

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Warszawa, mazowieckie

Działalność Fundacji kierowana jest do weteranów i żołnierzy /głównie/ sił specjalnych oraz funkcjonariuszy innych służb mundurowych w służbie czynnej i w stanie spoczynku oraz członków ich najbliższych rodzin, którzy z przyczyn związanych z wykonywaną służbą lub życiowych, znaleźli się w trudnej sytuacji zdrowotnej, materialnej czy zawodowej.

PAMIĘTAMY O KOLEGACH I ICH BLISKICH – NIE ZOSTAWIAMY ICH SAMYCH!

Statutowym celem Fundacji jest pomoc medyczna, socjalna, prawna i psychologiczna oraz organizowanie opieki zdrowotnej dla żołnierzy i funkcjonariuszy służb mundurowych, którzy doznali uszczerbku na zdrowiu w wyniku pełnienia służby w kraju lub za granicą oraz działania wspomagające ich rodziny w celu przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej.

Fundacja szczególną troską otacza dzieci i wdowy po żołnierzach i funkcjonariuszach służb mundurowych.

Od początku istnienia Fundacji, zarówno Zarząd jak i Rada, nie pobierają żadnego wynagrodzenia za wszelkie działania na rzecz Fundacji.

Wpłaty

Ładuję...

1 Stały Pomagacz
Wpłata anonimowa
200 zł miesięcznie