Stowarzyszenie Rodziców Wychowujących Dzieci Niepełnosprawne "Dziecko Miłości"

Stowarzyszenie Rodziców Wychowujących Dzieci Niepełnosprawne "Dziecko Miłości"

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Kaliska, pomorskie

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Sądzie 23-04-1996 r.
Od 2008 r. zarejestrowane jako organizacja pożytku publicznego o numerze KRS 0000052851
Obecnie nasze stowarzyszenie liczy 38 rodzin wychowujących łącznie 46 dzieci niepełnosprawne.
Naszym celem jest działanie na rzecz tworzenia jak najkorzystniejszych warunków do pełnego fizycznego i osobowego rozwoju osób niepełnosprawnych oraz aktywnego i godnego uczestnictwa w życiu społecznym poprzez realizację różnego rodzaju programów, a także pomoc rodzinom poprzez zapobieganie społecznemu wykluczeniu i marginalizacji.
Co roku w okresie wakacyjnym organizujemy wyjazdy w różne zakątki Polski. Organizujemy też spotkania integracyjne o różnym charakterze i spotykamy się z członkami innych stowarzyszeń i organizacji. 
Corocznie pozyskujemy środki finansowe, dzięki czemu nasze dzieci mogą korzystać z dodatkowych form rehabilitacji- basen, hipoterapia, natomiast rodzice mogą korzystać z pomocy specjalistów, m.in. psychologa.