Stowarzyszenie Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata MAITRI

Stowarzyszenie Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata MAITRI
2 Stałych Pomagaczy
Anonimowy Pomagacz
X zł miesięcznie
Wspieraj co miesiąc
Wesprzyj jednorazowo Załóż skarbonkę

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Gdańśk, pomorskie

Stowarzyszenie Ruchu MAITRI jest Organizacją Pożytku Publicznego, stanowi prawną reprezentację gdańskiego Ośrodka Ruchu Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata MAITRI. Naszą misją jest służba najuboższym poprzez podejmowanie różnych form działalności charytatywnej i humanitarnej oraz kształtowanie postaw i wrażliwości społeczeństwa na potrzeby ubogich. Misję wypełniamy między innymi przez tworzenie, promowanie i realizację projektów i programów pomocy, kierowanych bezpośrednio do potrzebujących w krajach dotkniętych biedą i ubóstwem. Poprzez program adopcji na odległość zwanym Adopcja Serca zapewniamy dostęp do edukacji grupie niemal 2500 sierot i dzieci ze skrajnie ubogich rodzin w 8 krajach Afryki subsaharyjskiej, Indiach i Syrii. Podopieczni są wspierani przez indywidualnych darczyńców wpłacających miesięczne składki. Pomoc dociera do uczestników za pośrednictwem misjonarzy, którzy pokrywają wydatki związane ze szkołą i leczeniem dziecka. Program ma charakter opiekuńczo wychowawczy, jego istotnym elementem jest nawiązanie kontaktu listownego pomiędzy podopiecznym a jego rodzicem adopcyjnym.

Stowarzyszenie zbiera i przekazuje środki na wsparcie projektów pomocy humanitarnej w następujących obszarach:

· dożywianie głodujących, zakup żywności do misyjnych ośrodków dożywiania oraz szkół i przedszkoli (Rwanda, Burundi, Kamerun, Republika Centralnej Afryki, Togo)

· budowa infrastruktury pomocowej – baterie słoneczne, studnie itp. (Burundi, Kamerun, Republika Centralnej Afryki, Wybrzeże Kości Słoniowej)

· zakup leków, materiałów medycznych i sprzętów do ośrodków zdrowia (Burundi, Kamerun, Republika Centralnej Afryki, Wybrzeże Kości Słoniowej)

· wyposażenie szkół (Burundi, Kamerun) Roczne sprawozdanie z działalności gdańskiego Ośrodka Ruchu MAITRI znajduje się tutaj.

Największym dziełem Ruchu jest rozpoczęty w latach 1995/96 program Adopcji Serca, dzięki któremu mieszkańcy Europy mogą niewielkim wysiłkiem wesprzeć pozbawione środków do życia afrykańskie dzieci. Ruch Maitri wspiera też systematycznie misyjne przychodnie zdrowia i ośrodki dożywiania dla zagłodzonych dzieci, a także finansuje jednorazowe projekty, jak np. budowy studni, remonty szkół w Afryce. Adopcja Serca oznacza objęcie patronatem konkretnego znanego z nazwiska i imienia dziecka. Ofiarodawca otrzymuje zdjęcie i kwestionariusz osobowy, może podjąć korespondencję z podopiecznym za pośrednictwem Ruchu Maitri. Pomoc przekazywana jest bezpośrednio podopiecznym przez misjonarzy pracujących w Afryce.

JAK PRZYSTĄPIĆ DO PROGRAMU? Aby wspierać konkretne dziecko w programie Adopcja Serca, należy:

• Wypełnić deklarację przystąpienia do programu, dostępną na stronie: http://www.maitri.pl/deklaracje-pomocy/

• Udział w programie potwierdzamy przez opłacenie składki adopcyjnej za 3 miesiące.

FORMY PROGRAMÓW POMOCOWYCH

Adopcja Serca -Szkoła Podstawowa - obejmuje dzieci najmłodsze, uczęszczające do szkoły podstawowej i te, które nie rozpoczęły jeszcze nauki. Miesięczna składka to równowartość 13€*, przeznaczane na dożywianie i utrzymanie dziecka oraz opłaty szkolne. Pomocy udziela się do czasu ukończenia szkoły podstawowej przez podopiecznego.

Adopcja Serca - Szkoła Średnia - obejmuje dzieci i młodzież uczącą się w szkole ponadpodstawowej. Miesięczna składka to równowartość 17€*, z przeznaczeniem na utrzymanie podopiecznego i opłaty szkolne. Program trwa około 6 lat. Adopcja Serca - Szkoła Życia - uczęszcza do niej młodzież zazwyczaj pełnoletnia, która wcześniej nie miała możliwości nauki ani zdobycia zawodu. Miesięczna składka to równowartość 15€*, z przeznaczeniem na opłaty szkolne. Pomoc trwa 2 lub 3 lata.

*1€ z każdej miesięcznej składki przeznaczamy na administrację programem Adopcja Serca.

Program Dożywianie anonimowych dzieci - darowizny przeznaczane są na organizację zbiorowego dożywiania głodujących dzieci w szkołach, przedszkolach i ośrodkach dożywiania. Ogólny Fundusz Pomocy Ubogim - wybierając ten fundusz, ofiarodawca nie podejmując długoletniego zobowiązania, może samodzielnie określić wysokość kwoty i okres przekazywania pomocy lub dokonać jednorazowej wpłaty (bez wypełniania deklaracji). Wspierane dzieci są objęte programem Adopcji, lecz nie przypisane indywidualnie do ofiarodawców.

Pomogli

Ładuję...

2 Stałych Pomagaczy
Anonimowy Pomagacz
X zł miesięcznie