Stowarzyszenie Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata MAITRI

Stowarzyszenie Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata MAITRI
2 Stałych Pomagaczy
Bartosz Bal
100 zł miesięcznie
Wspieraj co miesiąc
Wesprzyj jednorazowo Załóż skarbonkę

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Gdańśk, pomorskie

Stowarzyszenie Ruchu MAITRI jest Organizacją Pożytku Publicznego, stanowi prawną reprezentację gdańskiego Ośrodka Ruchu Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata MAITRI. Naszą misją jest służba najuboższym poprzez podejmowanie różnych form działalności charytatywnej i humanitarnej oraz kształtowanie postaw i wrażliwości społeczeństwa na potrzeby ubogich. Misję wypełniamy między innymi przez tworzenie, promowanie i realizację projektów i programów pomocy, kierowanych bezpośrednio do potrzebujących w krajach dotkniętych biedą i ubóstwem. Poprzez program adopcji na odległość zwanym Adopcja Serca zapewniamy dostęp do edukacji grupie niemal 2500 sierot i dzieci ze skrajnie ubogich rodzin w 8 krajach Afryki subsaharyjskiej, Indiach i Syrii. Podopieczni są wspierani przez indywidualnych darczyńców wpłacających miesięczne składki. Pomoc dociera do uczestników za pośrednictwem misjonarzy, którzy pokrywają wydatki związane ze szkołą i leczeniem dziecka. Program ma charakter opiekuńczo wychowawczy, jego istotnym elementem jest nawiązanie kontaktu listownego pomiędzy podopiecznym a jego rodzicem adopcyjnym.

Stowarzyszenie zbiera i przekazuje środki na wsparcie projektów pomocy humanitarnej w następujących obszarach:

· dożywianie głodujących, zakup żywności do misyjnych ośrodków dożywiania oraz szkół i przedszkoli (Rwanda, Burundi, Kamerun, Republika Centralnej Afryki, Togo)

· budowa infrastruktury pomocowej – baterie słoneczne, studnie itp. (Burundi, Kamerun, Republika Centralnej Afryki, Wybrzeże Kości Słoniowej)

· zakup leków, materiałów medycznych i sprzętów do ośrodków zdrowia (Burundi, Kamerun, Republika Centralnej Afryki, Wybrzeże Kości Słoniowej)

· wyposażenie szkół (Burundi, Kamerun) Roczne sprawozdanie z działalności gdańskiego Ośrodka Ruchu MAITRI znajduje się tutaj.

Największym dziełem Ruchu jest rozpoczęty w latach 1995/96 program Adopcji Serca, dzięki któremu mieszkańcy Europy mogą niewielkim wysiłkiem wesprzeć pozbawione środków do życia afrykańskie dzieci. Ruch Maitri wspiera też systematycznie misyjne przychodnie zdrowia i ośrodki dożywiania dla zagłodzonych dzieci, a także finansuje jednorazowe projekty, jak np. budowy studni, remonty szkół w Afryce. Adopcja Serca oznacza objęcie patronatem konkretnego znanego z nazwiska i imienia dziecka. Ofiarodawca otrzymuje zdjęcie i kwestionariusz osobowy, może podjąć korespondencję z podopiecznym za pośrednictwem Ruchu Maitri. Pomoc przekazywana jest bezpośrednio podopiecznym przez misjonarzy pracujących w Afryce.

JAK PRZYSTĄPIĆ DO PROGRAMU? Aby wspierać konkretne dziecko w programie Adopcja Serca, należy:

• Wypełnić deklarację przystąpienia do programu, dostępną na stronie: http://www.maitri.pl/deklaracje-pomocy/

• Udział w programie potwierdzamy przez opłacenie składki adopcyjnej za 3 miesiące.

FORMY PROGRAMÓW POMOCOWYCH

Adopcja Serca -Szkoła Podstawowa - obejmuje dzieci najmłodsze, uczęszczające do szkoły podstawowej i te, które nie rozpoczęły jeszcze nauki. Miesięczna składka to równowartość 13€*, przeznaczane na dożywianie i utrzymanie dziecka oraz opłaty szkolne. Pomocy udziela się do czasu ukończenia szkoły podstawowej przez podopiecznego.

Adopcja Serca - Szkoła Średnia - obejmuje dzieci i młodzież uczącą się w szkole ponadpodstawowej. Miesięczna składka to równowartość 17€*, z przeznaczeniem na utrzymanie podopiecznego i opłaty szkolne. Program trwa około 6 lat. Adopcja Serca - Szkoła Życia - uczęszcza do niej młodzież zazwyczaj pełnoletnia, która wcześniej nie miała możliwości nauki ani zdobycia zawodu. Miesięczna składka to równowartość 15€*, z przeznaczeniem na opłaty szkolne. Pomoc trwa 2 lub 3 lata.

*1€ z każdej miesięcznej składki przeznaczamy na administrację programem Adopcja Serca.

Program Dożywianie anonimowych dzieci - darowizny przeznaczane są na organizację zbiorowego dożywiania głodujących dzieci w szkołach, przedszkolach i ośrodkach dożywiania. Ogólny Fundusz Pomocy Ubogim - wybierając ten fundusz, ofiarodawca nie podejmując długoletniego zobowiązania, może samodzielnie określić wysokość kwoty i okres przekazywania pomocy lub dokonać jednorazowej wpłaty (bez wypełniania deklaracji). Wspierane dzieci są objęte programem Adopcji, lecz nie przypisane indywidualnie do ofiarodawców.

Wpłaty

Ładuję...

2 Stałych Pomagaczy
Bartosz Bal
100 zł miesięcznie