Szkoła Podstawowa nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku

Publiczne darowizny
3 150 zł
Wsparte cele
3
Zebrane środki
5 714,94 zł
Szkoła Podstawowa nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku