Szkoła Podstawowa nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku

Publiczne darowizny
3 150 zł
Wsparte cele
5
Zebrane środki
8 283 zł
Szkoła Podstawowa nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku