Szpital Staszów

typ Szpital

lokalizacja Staszów, świętokrzyskie

Domeną działania Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie jest sektor ochrony zdrowia, a w szczególności segment wielospecjalistycznego lecznictwa szpitalnego i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz ratownictwa medycznego. Obszar działania SPZZOZ w Staszowie obejmuje cały powiat staszowski oraz sąsiadujące gminy ościennych powiatów województwa świętokrzyskiego. Jesteśmy jedynym szpitalem na terenie powiatu mającym w swej strukturze 13 oddziałów szpitalnych w tym szpitalny oddział ratunkowy, 18 poradni specjalistycznych, Ośrodek Rehabilitacji Dziennej oraz zespoły ratownictwa medycznego. Rocznie hospitalizujemy ponad 14,5 tys. pacjentów na oddziałach stacjonarnych oraz ponad 12 tys. w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Wykonujemy ponad 3500 zabiegów operacyjnych.

Świadczenie usług medycznych na wysokim poziomie oraz spełnianie wysokich standardów leczenia wymaga od nas ciągłej modernizacji i rozwoju. Podejmujemy w tym kierunku szereg działań organizacyjnych i inwestycyjnych. Uzyskaliśmy Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia oraz Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania za zgodność z normą ISO 9001:2008, ISO 14001;2005 oraz ISO 22000:2005.