Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących TĘCZA

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Warszawa, mazowieckie

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „Tęcza” istnieje od maja 1990 roku i powstało z inicjatywy rodziców, którzy sami chcieli zatroszczyć się o rehabilitację, terapię, edukację swoich dzieci.

Przez 30 lat istnienia Stowarzyszenie „Tęcza” stworzyło system wsparcia dla dzieci z dysfunkcjami wzroku, wadami wzroku i chorobami oczu oraz dzieci z dodatkowymi, sprzężonymi niepełnosprawnościami. Specjalistyczną opieką objęte są dzieci już od najwcześniejszych miesięcy życia, poprzez wiek przedszkolny i szkolny, aż do dorosłości. Każdy rodzic, którego dziecko ma problemy ze wzrokiem, otrzyma w Tęczy specjalistyczną pomoc i wsparcie.

W Warszawie działają trzy placówki prowadzone przez Stowarzyszenie Tęcza, a w ich ramach prowadzimy:

Poradnię wczesnego wspomagania rozwoju dla małych dzieci, w której przeprowadzana jest diagnoza funkcjonowania wzrokowego dziecka oraz innych problemów rozwojowych dziecka, rodzice otrzymują wsparcie psychologiczne, specjalistyczną pomoc, dostosowaną indywidualnie do potrzeb dziecka (terapia widzenia, terapia pedagogiczna/psychologiczna, fizjoterapia, logopedia, grupowe zajęcia muzyczne). Zajęcia prowadzone są również w środowisku domowym dziecka. Poradnia obejmuje opieką ok. 120 dzieci w skali roku;

- Niepubliczne Przedszkole Specjalne dla dzieci niewidomych i słabowidzących z dodatkowymi neurologicznymi schorzeniami, w którym prowadzona jest codzienna rehabilitacja, edukacja, różne formy terapii, ponadto dzieci objęte są również opieką medyczną;

- Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla dzieci w wieku szkolnym, który obejmuje codziennym wsparciem, rehabilitacją i edukacją 50 dzieci;

- Dzienny Ośrodek Wsparcia SOKRATES dla osób dorosłych, w którym kontynuowana jest rehabilitacja i edukacja osób powyżej 25. roku życia, tych, które skończyły wiek edukacyjny.

Stowarzyszenie Tęcza od 30 lat pomaga niewidomym oraz niepełnosprawnym dzieciom, które nie rokują szansy na samodzielne funkcjonowanie i są całkowicie zależne od swoich opiekunów. To zdecydowanie mocno defaworyzowana grupa społeczna.

W Warszawie brakuje miejsc w placówkach dziennego pobytu dla dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością. To grupa szczególnie narażona na wykluczenie społeczne. „Tęcza” to ich miejsce, gdzie otrzymują wsparcie, mają poczucie bezpieczeństwa i akceptacji. Dzięki terapii zajęciowej, rehabilitacji społecznej i specjalistycznym treningom z zakresu nabycia bądź usprawnienia różnego rodzaju umiejętności, podnosimy jakość ich życia i dajemy możliwość uczestniczenia w życiu społecznym. Dajemy także szansę ich rodzicom na realizację planów zawodowych, mogą nadal pracować i zarabiać na kosztowną rehabilitację ich dzieci.

Stowarzyszenie jest organizacją i jednocześnie marką, która jest rozpoznawalna nie tylko w kraju, ale i za granicą.  Jesteśmy jedną z nielicznych organizacji w Warszawie i w Polsce opiekującą się systematycznie, kompleksowo i fachowo dziećmi z niepełnosprawnością wzrokową, a także dziećmi i osobami dorosłymi niesamodzielnymi, zależnymi od wsparcia i pomocy innych. Pod stałą opieką mamy 250 dzieci, zatrudniamy 130 pracowników w tym wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Wspieramy także rodziców poprzez szkolenia, terapię psychologiczną, pomoc środowiskową. Potrzeby tej grupy dzieci oraz ich rodzin są szczególnie duże - często brakuje nam środków na podstawowe rzeczy.

Osoby niemówiące mogą nauczyć się rozmawiać z pomocą znaków graficznych lub gestów. Coraz częściej efektywne porozumiewanie się umożliwiają im komputery, tablety i wszelakie komunikatory.

Codziennie te metody komunikacji stosujemy wśród naszych podopiecznych w Stowarzyszeniu „Tęcza”. Szkolimy się, podnosimy swoje kwalifikacje w tym obszarze. Udało nam się zakupić pierwsze programy do komunikacji alternatywnej, zaczynamy korzystać z Eye–Trackera. Wszystko to aby móc jak najlepiej komunikować się z dziećmi i osobami dorosłymi, które są pod naszą opieką. Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby rozwijać umiejętności komunikacyjne naszych przedszkolaków oraz uczniów OREW-u, oraz dorosłych uczestników Ośrodka SOKRATES. Dzięki wszystkim tym metodom podnosimy jakość życia wszystkich niepełnosprawnych. Na zakup programów do komunikacji alternatywnej potrzebujemy dodatkowych środków.

W imieniu Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „Tęcza” zwracamy się do Państwa z prośbą o wsparcie działań na rzecz naszych podopiecznych. Każda złotówka się liczy.

www.tecza.org