Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących TĘCZA

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących TĘCZA

Reprezentant Stowarzyszenie Tęcza

E-mail tecza@tecza.org

Telefon (022) 822 03 44 lub (022) 658 43 30

Lokalizacja Warszawa, mazowieckie

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „Tęcza” istnieje od maja 1990 roku i powstało z inicjatywy rodziców, którzy sami chcieli zatroszczyć się o rehabilitację, terapię, edukację swoich dzieci.

W 1992 roku w Warszawie powstały dwa dzienne ośrodki:
– ośrodek dzieci niewidomych i słabowidzących ze sprzężoną niepełnosprawnością przy ul. Kopińskiej 6/10;
– ośrodek wsparcia dla młodzieży i dorosłych osób z dysfunkcjami wzroku i sprzężoną niepełnosprawnością przy ul. Leonarda 12.
Kilka lat później, przy ul. Nowolipie 13/15, rozpoczęła działalność Poradnia Kompleksowej Diagnozy, Wczesnej Edukacji, Terapii i Rehabilitacji dla Małych Dzieci Niewidomych i Słabowidzących.

Szczególną troską objęliśmy osoby ze sprzężoną niepełnosprawnością, które wcześniej znajdowały się poza systemem wsparcia. Dwie dzienne placówki, wraz z poradnią dla małych dzieci, tworzą łącznie – wyjątkowy w skali kraju – system kompleksowej, specjalistycznej i stałej pomocy dla 250 osób z niepełnosprawnością wzroku i dodatkowymi złożonymi problemami rozwojowymi: począwszy od najmłodszych dzieci zagrożonych niepełnosprawnością, przez dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, aż do dorosłości. Często nasze wsparcie obejmuje całe życie człowieka.

Wierzymy, i przez lata naszej działalności mamy na to dowody, że kompleksowa pomoc, specyficznie dostosowana do potrzeb niewidomych i słabowidzących w każdym wieku, znacząco wpływa na zmianę i poprawę jakości życia zarówno tych osób, jak i ich rodzin. Wczesna pomoc, kierowana do dzieci najmłodszych, u których pojawiły się problemy wzrokowe, zapobiega nieodwracalnej, trwałej niepełnosprawności i zwiększa szansę na samodzielne, niezależne życie. Dla osób dorosłych, niesamodzielnych ze sprzężoną niepełnosprawnością, którzy skończyli etap edukacji szkolnej, ośrodek Sokrates to jedyne miejsce społecznego wsparcia i godnego życia.

Słowo tęcza kojarzy się z różnobarwnością, różnorodnością. Stworzyliśmy tęczę różnych możliwości dla każdej osoby z naszego kręgu, w zależności od jej indywidualnych potrzeb i osobistych preferencji.

Organizujemy seminaria naukowe poświęcone diagnostyce chorób oczu i ich prawidłowemu leczeniu. Upowszechniamy wiedzę na temat edukacji i rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych wzrokowo. Jesteśmy inicjatorem stosowania w Polsce najnowszych sposobów terapii widzenia i metod oceny widzenia, opracowanych przez fińską okulistkę dr Leę Hyvarinen. Przy pomocy specjalnych testów można ocenić funkcje wzrokowe niemowlęcia i małego dziecka z osłabionym widzeniem i rozpocząć bardzo wcześnie usprawnianie widzenia. Obejmujemy opieką również osoby dorosłe - niesamodzielne życiowo.

Wsparli

50 zł

Anonimowy Pomagacz

100 zł

Karolina i Tomasz Kacmajor

50 zł

Anonimowy Pomagacz

Wsparcie dla Sandry Cwyl
50 zł

Santacana

50 zł

Anonimowy Pomagacz

100 zł

Roman

Dla Macieja Bogulak.

Pokaż więcej