Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących TĘCZA

Reprezentant Stowarzyszenie Tęcza

E-mail tecza@tecza.org

Telefon (022) 822 03 44 lub (022) 658 43 30

Lokalizacja Warszawa, mazowieckie

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „Tęcza” istnieje od maja 1990 roku i powstało z inicjatywy rodziców, którzy sami chcieli zatroszczyć się o rehabilitację, terapię, edukację swoich dzieci.

Przez 29 lat istnienia Stowarzyszenie „Tęcza” stworzyło system wsparcia dla dzieci z dysfunkcjami wzroku, wadami wzroku i chorobami oczu oraz dzieci z dodatkowymi, sprzężonymi niepełnosprawnościami. Specjalistyczną opieką objęte są dzieci już od najwcześniejszych miesięcy życia, poprzez wiek przedszkolny i szkolny, aż do dorosłości. Każdy rodzic, którego dziecko ma problemy ze wzrokiem otrzyma w Tęczy specjalistyczną pomoc i wsparcie.

W Warszawie działają trzy placówki prowadzone przez Stowarzyszenie Tęcza, a w ich ramach prowadzimy:

Poradnię wczesnego wspomagania rozwoju dla małych dzieci, w której przeprowadzana jest diagnoza funkcjonowania wzrokowego dziecka oraz innych problemów rozwojowych dziecka, rodzice otrzymują wsparcie psychologiczne, specjalistyczną pomoc, dostosowaną indywidualnie do potrzeb dziecka (terapia widzenia, terapia pedagogiczna/psychologiczna, fizjoterapia, logopedia, grupowe zajęcia muzyczne). Zajęcia prowadzone są również w środowisku domowym dziecka. Poradnia obejmuje opieką ok. 120 dzieci w skali roku;

- Niepubliczne Przedszkole Specjalne dla dzieci niewidomych i słabowidzących z dodatkowymi neurologicznymi schorzeniami, w którym prowadzona jest codzienna rehabilitacja, edukacja, różne formy terapii, ponato dzieci objęte są również opieką medyczną;

- Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla dzieci w wieku szkolnym, który obejmuje codziennym wsparciem, rehabilitacją i edukacją 50 dzieci;

- Dzienny Ośrodek Wsparcia SOKRATES dla osób dorosłych, w którym kontynuowana jest rehabilitacja i edukacja osób powyżej 25. roku życia, tych, które skończyły wiek edukacyjny.

Stowarzyszenie Tęcza od 29 lat pomaga niewidomym oraz niepełnosprawnym dzieciom, które nie rokują szansy na samodzielne funkcjonowanie i są całkowicie zależne od swoich opiekunów. To zdecydowanie mocno defaworyzowana grupa społeczna.

W Warszawie brakuje miejsc w placówkach dziennego pobytu dla dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością. To grupa szczególnie narażona na wykluczenie społeczne. „Tęcza” to ich miejsce, gdzie otrzymują wsparcie, mają poczucie bezpieczeństwa i akceptacji. Dzięki terapii zajęciowej, rehabilitacji społecznej i specjalistycznym treningom z zakresu nabycia bądź usprawnienia różnego rodzaju umiejętności, podnosimy jakość ich życia i dajemy możliwość uczestniczenia w życiu społecznym. Dajemy także szansę ich rodzicom na realizację planów zawodowych, mogą nadal pracować i zarabiać na kosztowną rehabilitację ich dzieci.

Stowarzyszenie jest organizacją i jednocześnie marką, która jest rozpoznawalna nie tylko w kraju, ale i za granicą.  Jesteśmy jedną z nielicznych organizacji w Warszawie i w Polsce opiekującą się systematycznie, kompleksowo i fachowo dziećmi z niepełnosprawnością wzrokową, a także dziećmi i osobami dorosłymi niesamodzielnymi, zależnymi od wsparcia i pomocy innych. Pod stałą opieką mamy 250 dzieci, zatrudniamy 130 pracowników w tym wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Wspieramy także rodziców poprzez szkolenia, terapię psychologiczną, pomoc środowiskową. Potrzeby tej grupy dzieci oraz ich rodzin są szczególnie duże - często brakuje nam środków na podstawowe rzeczy.

Osoby niemówiące mogą nauczyć się rozmawiać z pomocą znaków graficznych lub gestów. Coraz częściej efektywne porozumiewanie się umożliwiają im komputery, tablety i wszelakie komunikatory.

Codziennie te metody komunikacji stosujemy wśród naszych podopiecznych w Stowarzyszeniu „Tęcza”. Szkolimy się, podnosimy swoje kwalifikacje w tym obszarze. Udało nam się zakupić pierwsze programy do komunikacji alternatywnej, zaczynamy korzystać z Eye–Trackera. Wszystko to aby móc jak najlepiej komunikować się z dziećmi i osobami dorosłymi, które są pod naszą opieką. Robimy wszystko co w naszej mocy aby rozwijać umiejętności komunikacyjne naszych przedszkolaków oraz uczniów OREW-u oraz dorosłych uczestników Ośrodka SOKRATES. Dzięki wszystkim tym metodom podnosimy jakość życia wszystkich niepełnosprawnych. Na zakup programów do komunikacji alternatywnej potrzebujemy dodatkowych środków.

W imieniu Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „Tęcza” zwracamy się do Państwa z prośbą o wsparcie działań na rzecz naszych podopiecznych. Każda złotówka się liczy.

www.tecza.org

Wsparli

333 zł

Gerard

500 zł

Basik

30 zł

Anonimowy Pomagacz

20 zł

Anonimowy Pomagacz

50 zł

Anonimowy Pomagacz

30 zł

Anonimowy Pomagacz

Świąteczna pomoc

Pokaż więcej