Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących TĘCZA

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących TĘCZA

Reprezentant Stowarzyszenie Tęcza

E-mail tecza@tecza.org

Telefon (022) 822 03 44 lub (022) 658 43 30

Lokalizacja Warszawa, mazowieckie

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „Tęcza” istnieje od maja 1990 roku i powstało z inicjatywy rodziców, którzy sami chcieli zatroszczyć się o rehabilitację, terapię, edukację swoich dzieci.

Przez 29 lat istnienia Stowarzyszenie „Tęcza” stworzyło system wsparcia dla dzieci z dysfunkcjami wzroku, wadami wzroku i chorobami oczu oraz dzieci z dodatkowymi, sprzężonymi niepełnosprawnościami. Specjalistyczną opieką objęte są dzieci już od najwcześniejszych miesięcy życia, poprzez wiek przedszkolny i szkolny, aż do dorosłości. Każdy rodzic, którego dziecko ma problemy ze wzrokiem otrzyma w Tęczy specjalistyczną pomoc i wsparcie.

W Warszawie działają trzy placówki prowadzone przez Stowarzyszenie Tęcza, a w ich ramach prowadzimy:

Poradnię wczesnego wspomagania rozwoju dla małych dzieci, w której przeprowadzana jest diagnoza funkcjonowania wzrokowego dziecka oraz innych problemów rozwojowych dziecka, rodzice otrzymują wsparcie psychologiczne, specjalistyczną pomoc, dostosowaną indywidualnie do potrzeb dziecka (terapia widzenia, terapia pedagogiczna/psychologiczna, fizjoterapia, logopedia, grupowe zajęcia muzyczne). Zajęcia prowadzone są również w środowisku domowym dziecka. Poradnia obejmuje opieką ok. 120 dzieci w skali roku;

- Niepubliczne Przedszkole Specjalne dla dzieci niewidomych i słabowidzących z dodatkowymi neurologicznymi schorzeniami, w którym prowadzona jest codzienna rehabilitacja, edukacja, różne formy terapii dla 20 dzieci. Dzieci objęte są również opieką medyczną;

- Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla dzieci w wieku szkolnym, który obejmuje codziennym wsparciem, rehabilitacją i edukacją 50 dzieci;

- Dzienny Ośrodek Wsparcia SOKRATES dla osób dorosłych, w którym kontynuowana jest rehabilitacja i edukacja osób powyżej 25. roku życia, tych, które skończyły wiek edukacyjny.

Stowarzyszenie Tęcza od 29 lat pomaga niewidomym oraz niepełnosprawnym dzieciom, które nie rokują szansy na samodzielne funkcjonowanie i są całkowicie zależne od swoich opiekunów. To zdecydowanie mocno defaworyzowana grupa społeczna.

W Warszawie brakuje miejsc w placówkach dziennego pobytu dla dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością. To grupa szczególnie narażona na wykluczenie społeczne. „Tęcza” to ich miejsce, gdzie otrzymują wsparcie, mają poczucie bezpieczeństwa i akceptacji. Dzięki terapii zajęciowej, rehabilitacji społecznej i specjalistycznym treningom z zakresu nabycia bądź usprawnienia różnego rodzaju umiejętności, podnosimy jakość ich życia i dajemy możliwość uczestniczenia w życiu społecznym. Dajemy także szansę ich rodzicom na realizację planów zawodowych, mogą nadal pracować i zarabiać na kosztowną rehabilitację ich dzieci.

Stowarzyszenie jest organizacją i jednocześnie instytucją/marką, która jest rozpoznawalna nie tylko w kraju, ale i za granicą.  Jesteśmy jedną z nielicznych organizacji w Warszawie i w Polsce opiekującą się systematycznie, kompleksowo i fachowo dziećmi z niepełnosprawnością wzrokową, a także dziećmi i osobami dorosłymi niesamodzielnymi, zależnymi od wsparcia i pomocy innych. Pod stałą opieką mamy 250 dzieci, zatrudniamy 130 pracowników w tym wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Wspieramy także rodziców poprzez szkolenia, terapię psychologiczną, pomoc środowiskową. Potrzeby tej grupy dzieci oraz ich rodzin są szczególnie duże - często brakuje nam środków na podstawowe rzeczy.

W imieniu Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących „Tęcza” zwracamy się do Państwa z prośbą o wsparcie działań na rzecz naszych podopiecznych. Każda złotówka się liczy.

www.tecza.org

Wsparli

50 zł

Anonimowy Pomagacz

100 zł

Karolina i Tomasz Kacmajor

50 zł

Anonimowy Pomagacz

Wsparcie dla Sandry Cwyl
50 zł

Santacana

50 zł

Anonimowy Pomagacz

100 zł

Roman

Dla Macieja Bogulak.

Pokaż więcej