Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Przemyślu

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Przemyślu

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Przemyśl, podkarpackie

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Przemyślu prowadzi działalność na rzecz dzieci, rodzin i osób niepełnosprawnych na terenie województwa podkarpackiego.

Prowadzimy zbiórkę publiczną do skarbon ustawionych w placówkach handlowych z przeznaczeniem m.in. na:

a)Indywidualna pomoc dzieciom niepełnosprawnym, przewlekle chorym, z rodzin zastępczych, biednym, podopiecznych świetlic TPD

b) Organizacja imprez, spotkań mikołajkowych, andrzejkowych, przygotowanie paczek, organizacja wycieczek dla dzieci niepełnosprawnych, przewlekle chorych, z rodzin zastępczych, biednych, podopiecznych świetlic TPD.

c)Dofinansowanie funkcjonowania placówek wsparcia dziennego TPD

d) Budowa lub zakup ośrodka Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego dla dzieci i osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych, z rodzin zastępczych, biednych, podopiecznych TPD.

W naszej świetlicy TPD "Przystań" na Osiedlu Kazanów opieką obejmujemy ponad 70 uczestników.
Każdego roku organizujemy wypoczynek letni dla około 1200 uczestników w tym turnusy rehabilitacyjne dla dzieci niepełnosprawnych.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Przemyślu organizuje pomoc materialną dla rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej poprzez wydawanie odzieży, obuwia, żywności.


Przy biurze Towarzystwa Przyjaciół Dzieci działa Społeczny Rzecznik Praw Dziecka TPD.


TPD w Przemyślu prowadzi szereg programów i szkoleń m.in. dla rodzin zastępczych, dzieci niepełnosprawnych, kursy dla wychowawców i kierowników kolonii oraz działania w zakresie profilaktyki dzieci i młodzieży.

Wpłaty

Ładuję...