Stowarzyszenie Twoje Miejsce

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Warszawa, mazowieckie

Stowarzyszenie Twoje Miejsce zostało powołane po to, aby nieść pomoc potrzebującym. Jesteśmy na początku drogi, którą obraliśmy z altruistycznych powodów. Chcemy rozwijać miejsce, gdzie każdy podopieczny będzie czuł się dobrze, gdzie będzie rozwijał swój potencjał, przebywał wśród sprzyjających mu ludzi, pokonywał ograniczenia, rozwijał umiejętności i pasje. Chcemy skoncentrować się na osobach wykluczonych społecznie z różnych powodów, np. wynikających z dysfunkcji, niepełnosprawności, wieku, sytuacji finansowej lub innych powodów. Twoje Miejsce to miejsce dla najmłodszych, ale też dorosłych, starszych - to miejsce dla rodzin, po to, aby mogli żyć w zdrowych relacjach i dobrostanie. W naszych działaniach będziemy służyć drugiemu człowiekowi, w takim zakresie, w jakim będzie nas potrzebował. Aby tego wszystkiego dokonać potrzebujemy wsparcia.

W związku z tym zwracamy się do Was z prośbą o wsparcie w realizacji tego prospołecznego celu, jakim jest świadczenie pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej, socjoterapeutycznej, logopedycznej oraz pedagogicznej naszym podopiecznym. Stowarzyszenie powołane zostało przez specjalistów mających wieloletnie doświadczenie w udzielaniu specjalistycznej pomocy i edukacji.

Głęboko wierzymy, że wsparcie naszych działań pomocą finansową, pozwoli nam dotrzeć z pomocą do większej grupy dzieci, młodzieży oraz dorosłych, zwłaszcza tych doświadczających problemów finansowych i mających utrudniony lub uniemożliwiony dostęp do specjalistycznych terapii i wsparcia.