100 konsultacji psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży

Stowarzyszenie Twoje Miejsce
organizator skarbonki

Celem naszej zbiórki jest możliwość sfinansowania 100 konsultacji psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży  z rodzin, które nie mogą pozwolić sobie na wydatek na prywatną wizytę, która kosztuje dziś w granicach 200-300zł.

Z roku na rok coraz więcej dzieci w Polsce ma objawy zaburzeń psychicznych. Jesteśmy w niechlubnej czołówce pod względem prób samobójczych u dzieci i młodzieży. W krajach Europy jesteśmy na 2 miejscu pod względem dokonanych samobójstw w grupie wiekowej do 19 r.ż. Te dane są zatrważające! Epidemia COVID-19 pogłębiła problem. 43% nastolatków podczas nauki zdalnej doświadcza myśli rezygnacyjnych, w tym myśli samobójczych. Na wizytę u lekarza psychiatry dziecięcego czeka się kilka miesięcy. Miejsc w szpitalach nie przybyło.  Mamy świetnych specjalistów, jednak jest ich za mało. Dzieci i młodzież po prostu nie dają sobie rady, czują się samotni, nie rozumiani, ciągle poddawani są presji. Potrzebują wsparcia natychmiast, a nie za kilka miesięcy.

Pandemia bardzo wyraźnie obnażyła problem dostępności do lekarza psychiatry dziecięcego. W czasie pandemii dzieci doświadczają obniżonego nastroju, nasilenia myśli rezygnacyjnych, wzrostu trudności w koncentracji uwagi, znacznego spadku energii życiowej, a także motywacji do angażowania się w działania, które do tej pory sprawiały im przyjemność. Opisane wyżej objawy są silnie powiązane z faktem nauki zdalnej, a tym samym spędzania przed ekranem 8-10h dziennie w celach edukacyjnych, a dodatkowo rekreacyjnych, ponieważ dzieci nie mają dziś alternatywy ze względu na obostrzenia związane z COVID-19.

Pogorszenie stanu psychicznego dzieci i młodzieży wiąże się ze wzrostem zamachów samobójczych wśród małoletnich w wieku 7 - 18 lat ich liczba rośnie z roku na rok: z 730 w 2017 r. do 772 w 2018 r., a w I półroczu 2019 r. wyniosła już 485. W latach 2017 - 2019 (I półrocze) na łącznie 1987 zamachów samobójczych, 250 zakończyło się zgonem. W 585 przypadkach przyczyną zamachów samobójczych była choroba psychiczna, a w 374 przypadkach zaburzenia psychiczne.

Z opublikowanego we wrześniu 2020 r. raportu Najwyższej Izby Kontroli, wynika że Polska to kraj, w którym dzieci popełniają samobójstwa częściej niż w większości krajów na świecie.

Z uwagi na w/ w dostrzegliśmy konieczność zwiększenie dostępności do lekarzy specjalistów od zdrowia psychicznego Młodych, dlatego postanowiliśmy uruchomić zbiórkę.

Anonimowy Pomagacz

Wsparli

20 zł

Anonimowy Pomagacz

10 zł

Anonimowy Pomagacz

Darowizny trafiają bezpośrednio do
0,1%
30 zł Wsparły 2 osoby CEL: 35 000 ZŁ
Wesprzyj