Ocal Viktorię - dziewczynkę, dla której życie jest torturą...

41 177,38 zł (21,97%)
Brakuje jeszcze 146 234,62 zł