Stowarzyszenie WIOSNA

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Kraków, małopolskie

JAK DZIAŁAMY?
Stowarzyszenie Wiosna jest jedną z największych organizacji pozarządowych w Polsce - organizatorem takich projektów, jak Szlachetna Paczka czy Akademia Przyszłości.

Wiosna koordynuje szereg projektów systemowych realizowanych w skali ogólnopolskiej. Tworzymy ich założenia i metodologię, systemy zarządcze, informatyczne, komunikacyjne, szkoleniowe, logistyczne. Dzięki standaryzacji nasze rozwiązania są wdrażane w całej Polsce i pozwalają zaangażować w pomaganie setki tysięcy osób. Nasze inicjatywy odpowiadają na bieżące potrzeby i wyzwania społeczne.

Projekty Wiosny oparte są głównie o pracę wolontariuszy oraz wsparcie finansowe darczyńców indywidualnych i biznesowych.

CO ROBIMY?

•   Szlachetna Paczka

To jeden z największych i najskuteczniejszych programów społecznych w Polsce. Szlachetna Paczka istnieje od 2001 roku i rokrocznie wspiera kilkanaście tysięcy potrzebujących rodzin. U jej podstaw leży idea tzw. mądrej pomocy, czyli takiej, która jest nie tylko wsparciem materialnym dla najuboższych, lecz przede wszystkim przynosi realną zmianę w ich życiu.

Program od samego początku opiera się na pomyśle łączenia potrzebujących z darczyńcami. Rolę łączników pełnią wolontariusze. To oni odwiedzają zgłoszone do programu rodziny i osoby samotne, wysłuchują ich historii oraz poznają potrzeby, a potem tworzą opis ich sytuacji, który trafia następnie do tzw. bazy rodzin. Jej udostępnienie rozpoczyna Kampanię Szlachetnej Paczki – od tego momentu osoba, która chce wesprzeć rodzinę, najpierw poznaje jej historię w internetowej bazie, a potem, na podstawie opisu, przygotowuje dla niej paczkę, która ściśle odpowiada potrzebom tej konkretnej rodziny. Podczas grudniowego Weekendu Cudów Szlachetnej Paczki, darczyńca zawozi paczki do wyznaczonego magazynu w swojej okolicy, skąd wolontariusze dostarczają ją już bezpośrednio do rodzin.

•   Akademia Przyszłości
Akademia Przyszłości od 2003 r. pomaga Dzieciom, które w siebie nie wierzą, mają niską samoocenę. To bezpieczna, twórcza przestrzeń, w której Dziecko spotyka się z drugim człowiekiem, dorosłym, który chce mu poświęcić swój czas i uwagę, być dla niego mądrym towarzyszem.

Akademia Przyszłości, podobnie jak Szlachetna Paczka, opiera się na połączeniu Darczyńców, Wolontariuszy i beneficjentów programu, czyli dzieci. Darczyńcy fundują indywidualny Indeks Sukcesów dla wybranego dziecka, wspierając w ten sposób rozwój Akademii. Dzięki trwającym podczas roku szkolnego cotygodniowym, indywidualnym zajęciom z osobistym tutorem-wolontariuszem dzieci otwierają się na świat, zyskują nową perspektywę i nabierają pewności siebie.

Akademia Przyszłości z projektu o charakterze lokalnym rozrosła się do skali ogólnopolskiej i jest dziś obecna w ponad 200 szkołach w ok. 60 miastach w całej Polsce, w każdej edycji pomaga ok. 2 tys. dzieci.