Fundacja na Rzecz Dzieci z Chorobą Nowotworową WYSPY SZCZĘŚLIWE

Fundacja na Rzecz Dzieci z Chorobą Nowotworową WYSPY SZCZĘŚLIWE

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Kraków, małopolskie

Fundacja na Rzecz Dzieci z Chorobą Nowotworową "Wyspy Szczęśliwe" od wielu lat niesie pomoc dzieciom z chorobami nowotworowymi oraz nienowotworowymi chorobami układu krwiotwórczego leczonymi w Klinice Onkologii i Hematologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie mieszczącego się na ul. Wielickiej 265.
 
Wspomagamy działalność leczniczą poprzez zakup bardzo drogich leków i specjalistycznej aparatury służących ratowaniu życia i zdrowia dzieci z chorobami nowotworowymi.
 
Prowadzimy działalność informacyjną w zakresie onkologii i hematologii dziecięcej.
 
Upowszechniamy wiedzę z zakresu profilaktyki, wczesnego rozpoznawania i leczenia chorób nowotworowych.
 
Pomagamy w miarę posiadanych środków rodzicom i opiekunom prawnym pacjentów Kliniki w zakresie związanym z leczeniem dziecka (np. zapomogi celowe, pokrycie kosztów noclegów lub przejazdów).
 
Dofinansowujemy działalność naukowo-badawczą, informacyjną i szkoleniową z zakresu onkologii i hematologii dziecięcej.
 
Każdego roku w naszym kraju rozpoznaje się około 1200-1300 nowotworów u osób do 18-go roku życia. Wśród miliona dzieci do 15-go roku życia notuje się rocznie 110-130 nowych zachorowań. Nowotwory w wieku dziecięcym i młodzieńczym, pomimo stosunkowo rzadkiego występowania i systematycznej poprawy wyników terapii (obecnie 70-80% wyleczeń), powodują łącznie nadal śmierć większej liczby dzieci, niż każda inna choroba. Wśród przyczyn zgonów u dzieci powyżej pierwszego roku życia nowotwory zajmują drugie miejsce po zatruciach, wypadkach i urazach.
 
Skuteczne leczenie choroby nowotworowej jest bardzo kosztowne. Koszt wyleczenia jednego dziecka z choroby nowotworowej zależy od rodzaju nowotworu oraz jego rozsiewu i wynosi od 50 000 do 300 000 złotych. Przy bardzo kosztownej i długotrwałej terapii onkologicznej oraz niewystarczających środkach z budżetu każda pomoc jest bardzo ważna.

W onkologii nie można bowiem stosować półśrodków, dlatego tak ważne jest każde wsparcie, które przyczyni się do poprawy efektywności leczenia naszych małych pacjentów.

Fundacja posiada status OPP (organizacja pożytku publicznego) i może przyjmować 1% (procent) podatku.