Fundacja "Zdążyć przed Panem Bogiem"

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Starachowice, świętokrzyskie

Fundacja "Zdążyć przed Panem Bogiem zajmuje się szeroko pojętą pomocą. 

Organizujemy licytacje w sieci, eventy, koncerty charytatywne, wydarzenia kulturowe, morsowania, ogniska, rajdy, wydarzenia sportowe i wiele, wiele innych, a  zebrane pieniądze zasilają bezpośrednio konta naszych fundacyjnych podopiecznych, którzy zmagają się z ciężkimi chorobami, niekiedy przewlekłymi, wymagającymi stałego, obciążającego finansowo leczenia, operacji, sprzętów rehabilitacyjnych i kosztownych rehabilitacji na które bez naszej pomocy nie mogliby sobie pozwolić. 

Ponadto organizujemy pomoc dla ludzi w kryzysie bezdomności, ubóstwa w okresie mikołajkowym naszą tradycją (wcześniej, jako grupy inicjatywnej) stała się akcja Mikołajkowa, podczas której rozwozimy prezenty na oddziały szpitalne do dzieci chorych, chorych onkologicznie, do Domów Pomocy Społecznej, Domów Dziecka, Noclegowni, a także do tych, których sytuacja życiowa jest trudna, ciężka, a zasoby finansowe nie pozwalają na świętowanie tego dnia chociażby przez dzieci. Zawozimy uśmiech i podarunki :) Organizujemy także warsztaty wsparcia, jesteśmy w trakcie warsztatów dla współuzależnionych kobiet wraz z zapewnioną opieką dla ich dzieci. Wspieramy zdolne dzieci i młodzież, sportowców, wspieramy pogorzelców, wspieramy uchodźców, wspieramy wydarzenia, takie jak Wigilia dla samotnych i wiele, wiele innych.  Jeśli tylko mamy środki finansowe, angażujemy je tam, gdzie są na ten moment najbardziej potrzebne... choć tyle możemy zrobić. 

Pomagamy, bo to nasza droga, którą chcemy kroczyć, dając ludziom nadzieję na lepsze jutro.

Jesteśmy dwójką przyjaciół dla których życie ludzkie jest wartością nadrzedną. 

Cele fundacji: 

1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, zwłaszcza dotkniętych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
2) działalność charytatywna;
3) działalność na rzecz osób przebywających w hospicjach i placówkach onkologicznych;
4) działalność na rzecz rozwoju opieki paliatywno-hospicyjnej nad osobami terminalnie chorymi oraz opieka nad ich rodzinami i osobami bliskimi;
5) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
6) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
7) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
8) działalność na rzecz upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
9) działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
10) działalność na rzecz kobiet, rodziny, macierzyństwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
11) działalność na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży pochodzących z małych miejscowości, środowisk marginalizowanych, rodzin ubogich, rodzin niepełnych, rodzin dysfunkcyjnych;
12) ochrona i promocja zdrowia oraz profilaktyka społeczna;
13) podtrzymywanie, upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
14) promocja i organizacja wolontariatu;
15) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

Każdy z naszych podopiecznych staje się małą częścią naszego świata, naszej rodziny. Walczymy, ile mamy sił. 

Jesteśmy na starcie naszej drogi, jak Fundacja, ale wierzymy, że świat o nas usłyszy, a nam uda się z pomocą dotrzeć jeszcze do wielu osób i w wiele miejsc. 

Ola i Emil

Wpłaty

Ładuję...