ZOL Dzierżoniów

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Dzierżoniów, dolnośląskie

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety w Dzierżoniowie jest niepublicznym,  zakładem opieki zdrowotnej. Placówka  zapewnia bez względu na miejsce zamieszkania stacjonarną opiekę pielęgnacyjno-opiekuńczą nad Pacjentami wymagającymi codziennej, specjalistycznej pielęgnacji. Zakład prowadzony jest przez siostry Elżbietanki, które kontynuują charyzmat Założycielek przez posługę cierpiącemu człowiekowi z szacunkiem i miłością w bezgranicznym zawierzeniu Bogu. Do posługi sióstr dołącza się codzienne zaangażowanie Personelu, kompetencja, życzliwość i indywidualne podejście buduje poczucie własnej wartości wśród Pensjonariuszy, umacnia więzi i relacje przyjaźni.

Do Zakładu kierowane są osoby wymagające kontynuacji leczenia szpitalnego, dalszej rehabilitacji leczniczej i świadczeń opiekuńczo – leczniczych udzielanych w warunkach zakładu stacjonarnego. Przyjmowane są osoby ze schorzeniami fizycznymi, somatycznymi, jak również z demencją starczą z różnymi rozpoznaniami chorobowymi m.in.: uogólniona i nieokreślona miażdżyca, następstwa udaru, otępienie naczyniowe, choroba Parkinsona.

Wpłaty

Ładuję...