Fundacja "Zostań Aniołem"

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Strumień, śląskie

Fundacja „Zostań Aniołem” powstała w 2020 roku w Strumieniu z inicjatywy władz i pracowników DPS dla Dzieci w Strumieniu.


Celami fundacji są m.in.:

Działalność na rzecz dzieci, młodzieży, osób starszych, niepełnosprawnych i wykluczonych społecznie poprzez ich wsparcie indywidualne i zbiorowe,
troska o jakość warunków ich życia, zdrowie, podmiotowość i godność;
kształtowanie i rozwój społecznych postaw akceptacji, integracja ze środowiskiem lokalnym, propagowanie i wspieranie wartości chrześcijańskich, tolerancji i poszanowania dla każdego człowieka, działania w zakresie pomocy społecznej, turystyki i rekreacji.

Więcej o nas oraz statut dostępne są na http://dps-strumien.pl/index.php/zostan-aniolem/ a o bieżących działaniach informujemy na https://www.facebook.com/FundacjaZostanAniolem