ZOZ w Bolesławcu

ZOZ w Bolesławcu

typ Szpital

lokalizacja Bolesławiec, dolnośląskie

Zgodnie z Poleceniem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 16 marca 2020 roku Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu został przekształcony na czas trwania epidemii w jednoimienny szpital zakaźny.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu w obecnej formie funkcjonuje od 1973 roku. Jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, nad którym nadzór merytoryczny i finansowy sprawuje Zarząd Powiatu Bolesławieckiego. 

Zadaniem Zespołu jest udzielanie ambulatoryjnej i stacjonarnej opieki zdrowotnej. Jak również prowadzenie spraw osobowych i socjalnych, działalności administracyjnej, ekonomicznej, finansowo-rachunkowej, technicznej, inwestycyjnej oraz gospodarczej.

Zakres świadczeń zdrowotnych Szpitala obejmuje postępowanie służące zachowaniu, przywracaniu lub poprawianiu zdrowia a w szczególności:

Badania i porady lekarskie, leczenie, rehabilitację leczniczą, opiekę nad kobietą ciężarną, porodem i połogiem oraz nad noworodkiem, szczepienie ochronne i inne działania zapobiegawcze, działania diagnostyczne i analitykę medyczną, pielęgnację chorych i niepełnosprawnych, orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia.

Placówka jest położona na skrzyżowaniu ważnych szlaków komunikacyjnych, prowadzących  ze Zgorzelca do Wrocławia oraz z Jakuszyc do Jeleniej Góry. W bliskim sąsiedztwie miasta przebiega autostrada A4.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu funkcjonuje, jako zakład oferujący szeroki zakres  i wysoką jakość specjalistycznych świadczeń zdrowotnych ambulatoryjnych, stacjonarnych i diagnostycznych udzielanych przez wysokokwalifikowaną kadrę medyczną.

Głównym celem ZOZ w Bolesławcu jest zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego i wysokiej jakości usług medycznych mieszkańcom powiatu bolesławieckiego oraz innym osobom potrzebującym opieki medycznej. Usługi są świadczone w oparciu o kontrakt  z Narodowym Funduszem Zdrowia, tym samym opieka dla pacjentów jest bezpłatna. Ponadto Szpital świadczy usługi medyczne dla podmiotów zewnętrznych oraz pacjentów indywidualnych.

Podstawowym celem działania ZOZ Bolesławiec jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących ratowaniu, zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie powstawaniu chorób poprzez promocję i edukację zdrowotną.