Czy zdążę wychować moje dzieci? Tylko operacja może ocalić moje życie

39 662,38 zł (46,12%)
Brakuje jeszcze 46 337,62 zł