FUNDACJA CZĄSTKA CIEBIE

FUNDACJA CZĄSTKA CIEBIE

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Wrocław, dolnośląskie

Fundacja Cząstka Ciebie opiekuję się chorymi i najbiedniejszymi dziećmi z całej Polski. 
W ramach szerokiego wsparcia, jakie otrzymują nasi podopieczni realizujemy przede 
wszystkim opłacanie kosztownych, specjalistycznych terapii, podejmowanie leczenia 
oraz zakup potrzebnego sprzętu rehabilitacyjnego. 

Jesteśmy licznym gronem osób, które lubią pomagać ludziom. Nasz Zarząd nie pobiera 
wynagrodzenia. Pomagamy dzieciom, którym los sporo zabrał już na starcie. 
Pod swoimi skrzydłami mamy 69 Podopiecznych, są to głównie małe dzieci cierpiące 
na niepełnosprawności intelektualne i ruchowe takie jak zespół downa, mózgowe 
porażenie dziecięce, autyzm i wiele innych. Grono podopiecznych wciąż się powiększa. 

Każda, nawet najmniejsza pomoc, ma dla nas ogromne znaczenie. Chcemy pomóc wszystkim, dlatego liczymy także na Wasze zaangażowanie. 

Kochani przez cały rok również prosimy Was o wspieranie naszych małych i dużych, bardzo dzielnych Podopiecznych!

POMOC PROCENTUJE!

Serdecznie pozdrawiamy,

Zespół wolontariuszy Fundacji Cząstka Ciebie