Fundacja Dobro Powraca

1 Stały Pomagacz
Mateusz J Guzik
X zł miesięcznie
Wspieraj co miesiąc
Wesprzyj jednorazowo Załóż skarbonkę

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Wrocław, dolnośląskie

Poważna choroba zmienia całe życie Człowieka. Do aspektów medycznych dochodzą wyzwania społeczne, zawodowe oraz finansowe. Takie obciążenia wpływają na jakość życia Chorego. Naszym celem jest pomoc w walce z przeciwnościami dnia codziennego, jakie niesie ze sobą utrata zdrowia. Dążymy do poprawy jakości życia Dorosłych i Dzieci dotkniętych chorobą. Przewlekłe chorowanie niesie ze sobą przewlekłe wydatki. Jest to wyzwanie, którego nie uda się przezwyciężyć samemu. Wierzymy, że z pomocą Rodziny, Przyjaciół, Bliskich oraz innych zaangażowanych Osób, walka o zdrowie jest łatwiejsza. Wierzymy, że dobro powraca!

Fundacja Dobro Powraca została założona w 2009 roku przez Osoby chore i ich Przyjaciół. Jest ogólnopolską organizacją z siedzibą we Wrocławiu. Od początku działalności Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego.

Początkowo fundacja wspierała Chorych na stwardnienie rozsiane. Przez 14 lat swojej działalności pod opiekę fundacji trafiło kilka tysięcy Podopiecznych.
Zebrane przez lata doświadczenia doprowadziły we wrześniu 2022 roku do rozszerzenia zakresu działalności.
Kontynuujemy wsparcie Chorych na stwardnienie rozsiane. Fundacja Dobro Powraca działa jednocześnie na rzecz Chorych na inne choroby przewlekłe, Osób z niepełnosprawnościami, a także z utratą zdrowia.

Tworzymy zaangażowany, kompetentny zespół, którego celem jest niesienie pomocy Dorosłym i Dzieciom. W centrum naszych działań są zawsze nasi Podopieczni, ich potrzeby i problemy. Każdego dnia dajemy z siebie wszystko, aby pomagać, wspierać i towarzyszyć Podopiecznym w pokonywaniu wyzwań i trudności.

1 Stały Pomagacz
Mateusz J Guzik
X zł miesięcznie