DPS DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ INTELEKTUALNIE

Reprezentant Mariola Krupa

E-mail jutrzenka-nadziei@wp.pl

Telefon 748715376

Lokalizacja Ścinawka Dolna , dolnośląskie

Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka. /Jan Paweł II/

 
Położony jest w Kotlinie Kłodzkiej przy trasie Nowa Ruda- Kłodzko wśród Wzgórz Ścinawskich w pięknej miejscowości, Ścinawka Dolna. Dom przeznaczony jest dla chłopców z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym, głębokim oraz sprzężeniem, którym zapewnia się całodobową opiekę oraz zaspakaja ich niezbędne potrzeby bytowe, zdrowotne, edukacyjne, społeczne i religijne.


Wychowankowie naszego domu są objęci opieką lekarsko-pielęgniarską, prowadzona jest rehabilitacja ruchowa, fizjoterapia, kinezoterapia, hydroterapia, terapia zajęciowa, arteterapia, muzykoterapia, pomoc zespołu opiekuńczo - terapeutycznego, pomoc logopedyczna, pedagogiczna i psychologiczna. 

Najmłodsi wychowankowie pobierają naukę w Szkole Specjalnej, która znajduje się na terenie naszego Domu. Również w domu znajduje się Sala Doświadczeń Świata, siłownia,  basenem z piłeczkami dla najmłodszych. Dom posiada kaplicę z której wychowankowie korzystają, mają tam swoją Mszę Świętą.


Opiekunowie zwracają szczególną uwagę w pracy z wychowankiem, na coraz większe usamodzielnianie w zakresie samoobsługi, usprawnianie i uspołecznianie - integrację z otoczeniem na miarę indywidualnych psychofizycznych i intelektualnych oraz możliwości i potrzeb wychowanka.
 
Nasz Dom zapewnia warunki bezpiecznego i godnego życia, umożliwia rozwój osobowości i samodzielności, przygotowuje do życia w społeczeństwie i stwarza klimat domu rodzinnego.


Personel Domu służy pomocą w każdej sytuacji, jest oddany, pełen ciepła i troski. Ludzie ci, oprócz doświadczenia mają dobre serca, i tworzą jedna rodzinę.

Wsparli

10 zł

Michał

100 zł

Anonimowy Pomagacz

100 zł

Anonimowy Pomagacz

300 zł

Anonimowy Pomagacz

Wraz ze skromnym datkiem proszę przyjąć życzenia Bożego błogosławieństwa.
100 zł

Anonimowy Pomagacz

300 zł

Lucjan

Niech was Bóg błogosławi