Fundacja Drzewo Życia

Fundacja Drzewo Życia

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Malawa, podkarpackie

Celem Fundacji jest przeciwdziałanie problemom zdrowotnym z dziedziny zaburzeń psychiczno-adykcyjnych, żywieniowych oraz innych, poprzez:

• Edukacja w dziedzinie zdrowia psychicznego, fizycznego, oraz edukacja w dziedzinie zwiększenia świadomości osób o przysługujących im prawach

• Objęcie edukacją i pomocą terapeutyczną oraz inną osoby skazane za wykroczenia i przestępstwa
• Objęcie edukacją i pomocą terapeutyczną i inną osoby poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych i innych zdarzeniach losowych
• Objęcie edukacją i pomocą terapeutyczną i inną imigrantów i emigrantów
• Ocena i szacowanie poziomu uszczerbku na zdrowiu psychicznym oraz fizycznym.
• zmiany zachowań dotyczących zdrowego trybu odżywiania
• działalność profilaktyczną i rehabilitacyjną
• tworzenie ośrodków wsparcia i domów sanatoryjnych
• wspieranie działań na rzecz rozwoju zdrowia,
• edukację w dziedzinie zdrowia,
• rozpowszechnianie sportu jako zdrowego trybu życia
• rozwój i krzewienie kultury i turystyki jako podstaw zdrowego trybu życia
• ochronę środowiska i rozpowszechnianie ekologii, jako warunków niezbędnych do prowadzenia zdrowego trybu życia
• prowadzenie polityki społecznej z dziedziny związanej z ochroną zdrowia
• prowadzenie działalności szkoleniowej i doradczej w sprawach, związanych z ochroną zdrowia

Wpłaty

Ładuję...