Fundacja Rozwoju Neurorehabilitacji "Balonem do Gwiazd"

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Łódź, łódzkie

Fundacja Rozwoju neurorehabilitacji "Balonem do Gwiazd" powstała w wyniku współdziałania osób, marzących o stworzeniu organizacji wspierającej potrzebujących wiedzą, doświadczeniem i środkami. Została założona w celu prowadzenia wszechstronnej działalności w zakresie ochrony zdrowia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także w celu wspierania i prowadzenia inicjatyw o charakterze zdrowotnym, terapeutycznym, edukacyjnym, społecznym i charytatywnym.

Fundatorzy Fundacji „Balonem do gwiazd” posiadają doświadczenie w organizowaniu i prowadzeniu różnych form terapii niemowląt, dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych i osób starszych 55+, i do tych grup adresują swoje działania, zmierzające do poprawy ich funkcjonowania w życiu codziennym, poprzez zmniejszenie ograniczeń, będących następstwem dysfunkcji w rozwoju, choroby bądź podeszłego wieku. Poprzez swoje działania Fundacja stwarza również możliwość kompetentnej pomocy osobom i instytucjom wymagającym specjalistycznego wsparcia, dzięki wdrażanym społecznym akcjom i projektom stałym.