Fundacja Frezja

Fundacja Frezja

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Dobrcz, kujawsko-pomorskie

a.     Wsparcie dla osób starszych w pozyskiwaniu środków niezbędnych do codziennego funkcjonowania.

b.     Działalność oświatowo-kulturalna na rzecz młodzieży osób starszych i seniorów.

c.      Inicjowanie przedsięwzięć związanych z integracją różnych grup społecznych w szczególności seniorów.

d.     Organizowanie eventów kulturalnych.

e.     Ochrona i konserwacja zabytków.

f.       Ochrona Dziedzictwa kulturowego.

g.     Ochrona środowiska.

h.      Budowa centrum opieki i pomocy dla Seniorów.

i.       Organizacja i prowadzenie domu seniora

Wpłaty

Ładuję...