Fundacja Pomocy Osobom z Autyzmem MADA

Fundacja Pomocy Osobom z Autyzmem MADA

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja Nowy Sącz, małopolskie

Fundacja udziela pomocy osobom dotkniętym autyzmem i ich rodzinom oraz osobom niepełnosprawnym.
 
Popularyzujemy wiedzę na temat autyzmu oraz problemów, z jakimi spotykają się osoby dotknięte autyzmem oraz ich rodziny.

Staramy się podejmować działania, które w przyszłości mogą usprawnić funkcjonowanie placówek związanych z autyzmem. Finansujemy ośrodki leczenia i rehabilitacji osób dotkniętych autyzmem.

Organizujemy spotkania integracyjne i wyjazdy wakacyjne dla naszych podopiecznych.

Wspieramy inne osoby fizyczne lub prawne, których działalność odpowiada celom statutowym Fundacji. Współdziałamy także z innymi Fundacjami, organizacjami społecznymi, organami administracji państwowej i samorządu terytorialnego.   


Obecnie najważniejszym zadaniem realizowanym przez Fundację jest projekt WIOSKA ŻYCIA. Zakłada on utworzenie ośrodka pobytu stałego dla dorosłych osób dotkniętych autyzmem, który zapewniałby nie tylko 24 godzinną, fachową opiekę, ale jednocześnie byłby dla swoich mieszkańców nowym domem – miejscem, gdzie mogliby żyć i pracować zgodnie ze swymi potrzebami i możliwościami. Miejscem realizacji projektu WIOSKA ŻYCIA jest miejscowość Rytro (15 km od Nowego Sącza), gdzie Fundacja „MADA” wydzierżawiła już odpowiedni teren pod budowę ośrodka, a stopień zaawansowania prac jest obecnie na poziomie przygotowania ostatecznego projektu architektonicznego.


 

Pomogli

Ładuję...