Fundacja Marka Kamińskiego

Fundacja Marka Kamińskiego

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Gdańsk, pomorskie

Głównym naszym celem jest organizowanie pomocy dla dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z domów dziecka, z rodzin zagrożonych oraz dzieci niepełnosprawnych, a także cierpiących na szczególnie uciążliwe lub nieuleczalne choroby.

Popularyzujemy idee, wiedzę, wartości, zwyczaje i osiągnięcia polarystyki i eksploracji wśród młodzieży szkolnej i uniwersyteckiej oraz osób czynnych zawodowo.

Wpływamy na rozwój polskiej polarystyki i eksploracji, organizując wyprawy i prowadząc prace badawcze i naukowe w zakresie dziedzin związanych z eksploracją lub polarystyką.

Wspomagamy i promujemy młodych uczestników wypraw i eksploracji udzielając im wsparcia organizacyjnego, technicznego, instruktażowego oraz finansowego.

Organizujemy spotkania, sympozja, konferencje oraz różnego rodzaju imprezy i konkursy w kraju i za granicą.