Fundacja PIASTUN Wyrównywanie Szans

Fundacja PIASTUN Wyrównywanie Szans

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Zabrze, śląskie

Pomagamy dzieciom i młodzieży z rodzin patologicznych, niepełnych i ubogich, wspierając  różnorodne formy aktywności społecznej.

Organizujemy i finansujemy zakup podręczników szkolnych oraz pomocy naukowych.

Organizujemy i finansujemy kolonie, zimowiska oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych.

 
Pomagamy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, świadcząc bezpośrednia i pośrednią pomoc finansową.