Fundacja ProCuro

1 Stały Pomagacz
Edyta Jangas
10 zł miesięcznie
Wspieraj co miesiąc
Wesprzyj jednorazowo Załóż skarbonkę

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Wrocław, dolnośląskie

Fundacja PROCURO to organizacja pożytku publicznego powołana w czerwcu 2007 r. Celem naszej działalności jest aktywizacja społeczna oraz wzrost poziomu samodzielności dzieci z niepełnosprawnościami. Wspieramy naszych podopiecznych w rozwoju ich zainteresowań i pasji.

Na co dzień spotykamy się z ciężką sytuacją niepełnosprawnych dzieci. Jesteśmy fundacją, która chce dawać im radość. Wspieramy małych podopiecznych w drodze do normalności, staramy się, by mogli, choć na chwilę zapomnieć o swojej chorobie i cieszyć się zabawą wśród rówieśników. Pragniemy naszymi projektami wypracowywać i wspierać różne modele ich aktywności społecznej i procesy integracyjne.

W jaki sposób pomagamy dzieciom?
Dużą częścią naszej działalności są warsztaty dla dzieci z niepełnosprawnościami. Oferujemy dzieciom ciekawe zajęcia o różnej tematyce np. malowanie koszulek, Warszawy ekologiczne, warsztaty kulinarne - jedzenie też może być sztuką, warsztaty tworzenia łapaczy snów, tematyczne zajęcia z okazji świąt.

Nasze warsztaty kierujemy do dzieci, o różnym stopniu niepełnosprawności ruchowej i intelektualnej. Zajęcia prowadzimy w małych grupach, a ich program każdorazowo dostosowany jest do potrzeb i predyspozycji uczestników. Podczas warsztatów zachęcamy niepełnosprawne dzieci i młodzież do twórczej aktywności, wspieramy rozwój ich talentów plastycznych. Uczestnictwo w warsztatach to także wspaniała możliwość integracji społecznej. Na każde zajęcia przyjeżdżamy z grupą wolontariuszy, którzy towarzyszą dzieciom i wspierają ich podczas pracy.

Wspieramy także finansowo leczenie i rehabilitację naszych podopiecznych, którzy dzięki naszej pomocy zyskują możliwość lepszego funkcjonowania w społeczeństwie.

Flagowy projekt fundacji.
Artstacja – przystanek najmłodszej sztuki,  konkurs plastyczny dla dzieci z niepełnosprawnościami

Poprzez projekt Artstacja pokazujemy dzieciom, że z powodzeniem można pokonywać ograniczenia. Że można namalować obrazek, który później zawiśnie na ścianach muzeum. Konkurs plastyczny „ArtStacja – przystanek najmłodszej sztuki” wpisał się już na stałe w programy szkół i ośrodków zajmujących się edukacją dzieci niepełnosprawnych i opieką nad nimi. Jest jednym z nielicznych, a może wręcz jedynym, na Dolnym Śląsku, który traktuje prace dzieci z należytym uznaniem talentu, pokazując ich potencjał twórczy w muzeach i wydawnictwach drukowanych.

Największym zasobem naszej fundacji są skupieni wokół niej ludzie, którzy na co dzień wykonują różne zawody, ale są aktywni społecznie, mają potrzebę i dar dawania siebie innym.

Nasza misja
WIDZIEĆ w naszym otoczeniu ludzi, którzy czekają na pomoc, na naszą wrażliwość.

POMAGAĆ bliźnim w trudnych sytuacjach życiowych spowodowanych chorobą, wykluczeniem społecznym, wiekiem.

WSPIERAĆ niepełnosprawne dzieci i młodzież w rozwijaniu talentów, pokonywaniu własnych ograniczeń.

1 Stały Pomagacz
Edyta Jangas
10 zł miesięcznie