Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych OTWARTE DRZWI

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych OTWARTE DRZWI

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Poznań, wielkopolskie

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Otwarte Drzwi” w Poznaniu jest organizacją NON PROFIT, której podstawowym celem jest kształcenie opierające się na dostarczaniu wiedzy, kształtowaniu kwalifikacji i rozwijaniu kompetencji społecznych poprzez realizację programów dydaktycznych i szkoleń, jak najlepiej dostosowanych do potrzeb rodziców i dzieci niepełnosprawnych.

Wieloletnia praktyka w tej dziedzinie zrodziła pomysł utworzenia Centrum Rehabilitacji i Edukacji Osób Niepełnosprawnych - Edukacji Przyjaznej Dziecku, Naszym pragnieniem jest stworzenie szeroko działającej organizacji, która obejmie wsparciem i opieką rodziny i dzieci niepełnosprawne od najwcześniejszych chwil życia. Chcemy, aby wspieranie rodziców i dzieci niepełnosprawnych objęło jak najwięcej sfer ich życia. Początki zawsze wymagają dużego wysiłku, jednakże spotkaliśmy wielu wspaniałych ludzi, dzięki którym zaszliśmy już bardzo daleko - powołaliśmy Niepubliczną Szkołę Podstawową i Niepubliczne Gimnazjum "Otwarte Drzwi" z odziałam integracyjnymi, uzyskaliśmy pozytywną opinię Kuratorium Oświaty w Poznaniu i zostaliśmy wpisani do rejestru szkół, w związku z tym, rozpoczynamy naszą działalność dydaktyczną od września 2016 r.

Pragniemy zwrócić się do Państwa z prośbą o możliwość współpracy organizacyjnej, wsparcie materialnie lub finansowe naszych działań. Przestrzeń szkolna, będzie przygotowana i w całości sfinansowana przez Centrum Akademickie Polonez, ZA CO JESTEŚMY NIEZMIERNIE WDZIĘCZNI.

Naszym zdaniem, jako organu prowadzącego jest wyposażenie sal dydaktycznych, rehabilitacyjnych i gabinetów, wymagania są duże, gdyż zakupiony sprzęt musi posiadać niezbędne atesty do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Jako organizacja non profit organizujemy środki poprzez różnego rodzaju wydarzenia, wystawy, aukcje, spotkania, poszukujemy ludzi dobrej woli, którzy nam pomagają, jednakże wystarczających środków finansowych jest zbyt mało na zagospodarowanie ww. przestrzeni. Nie posiadamy jeszcze statusu organizacji pożytku publicznego, a naszym pragnieniem jest, aby szkoła dla uczniów z niepełnosprawnością była bezpłatna, zważywszy na sytuację finansową rodziców dzieci niepełnosprawnych obciążonych dodatkowymi wydatkami związanymi z pielęgnacją i rehabilitacją, chcielibyśmy zapewnić materiały niezbędne do pracy dydaktycznej i wychowawczej - stąd nasza prośba o wsparcie finansowe i materialne lub sponsorowanie konkretnych sprzętów, całych klas i pomieszczeń oraz wielorakiej innej współpracy.