Fundacja dla Dzieci z Chorobami Nowotworowymi KRWINKA

Fundacja dla Dzieci z Chorobami Nowotworowymi KRWINKA
4 Stałych Pomagaczy
Małgorzata Adamowicz
10 zł miesięcznie
Wspieraj co miesiąc
Wesprzyj jednorazowo Załóż skarbonkę

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Łódź, łódzkie

Fundacja „Krwinka” działa od 1996 roku i została założona z inicjatywy rodziców dzieci cierpiących na choroby nowotworowe. Cele statutowe działalności Fundacji to:

wszechstronna pomoc dzieciom cierpiącym na choroby nowotworowe, w tym m.in.: zaspakajanie pilnych potrzeb związanych z chorobą, dofinansowanie leczenia i rehabilitacji, dofinansowanie pobytu w szpitalu/hotelu przyszpitalnym rodziców dzieci hospitalizowanych, refundacja kosztów przejazdów dzieci na trasie dom-klinika; organizowanie bezpłatnych turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci będących
 w trakcie leczenia choroby nowotworowej; indywidualna pomoc psychologiczna, prawna, medyczna (onkologia)
oraz z zakresu pomocy społecznej dla dzieci onkologiczne chorych, ich rodzin, aktywizacja na rzecz tworzenia grup wsparcia psychologicznego i życiowego; opieka wolontaryjna nad dziećmi hospitalizowanymi w łódzkich, dziecięcych oddziałach onkologicznych; finansowanie lub dofinansowanie zakupu urządzeń medycznych
do diagnozowania, leczenia i rehabilitacji dla klinik i oddziałów onkologicznych; modernizacja oddziałów onkologii dziecięcej; informowanie społeczeństwa o chorobach nowotworowych i znaczeniu
ich wczesnego wykrywania; finansowanie szczepień przeciwko wirusowi HPV powodującego raka szyjki macicy u dziewczynek z województwa łódzkiego oraz edukowanie ich w zakresie chorób wywoływanych przez tego wirusa; edukacja społeczeństwa w zakresie przeszczepów szpiku, dawstwa szpiku, zawarta w akcjach informacyjno-edukacyjnych (media, wydawnictwa) oraz zachęcenie społeczeństwa do honorowego, anonimowego dawstwa szpiku kostnego, jak również finansowanie kosztów badań genetycznych próbek krwi w celu oznaczenia antygenów zgodności tkankowej HLA; organizowanie imprez charytatywnych i integracyjnych, m.in. coroczne Zjazdy Pacjentów Wyleczonych i w Trakcie Leczenia Choroby Nowotworowej;

4 Stałych Pomagaczy
Małgorzata Adamowicz
10 zł miesięcznie