FUNDACJA MIEJ GEST

FUNDACJA MIEJ GEST

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Wrocław, dolnośląskie

 „Każdy człowiek jest zobowiązany przyczynić się, ile w jego mocy, do dobra drugich, i zaiste nic nie jest warte ten, kto nikomu do niczego się nie przydaje”

                                                                          Kartezjusz

Jesteśmy młodą organizacją, która rozpoczęła swoja działalność w lipcu 2017 roku. Mamy ogromne plany, które powoli wchodzą w etap realizacji oraz takie cele, które udało nam się już osiągnąć.

Fundacja Miej Gest powstała z inicjatywy osób od wielu lat prowadzących działalność charytatywną i zaangażowanych w szeroko rozumianą pomoc na rzecz osób tej pomocy potrzebujących.

Głównymi celami prowadzenia organizacji są:

-powołanie i prowadzenie ośrodka rehabilitacyjn-edukacyjno-wychowawczego,
-powołanie i prowadzenie punktów przedszkolnych z oddziałami integracyjnymi,
-powołanie i prowadzenie ośrodków opieki nad osobami starszymi,
-szeroko rozumiana pomoc na rzecz osób niepełnosprawnych,
-wspomaganie i promowanie inicjatyw w dziedzinie oświaty i ustawicznego dokształcenia osób niepełnosprawnych
-ochrona i promocja zdrowia,
-pomoc społeczna, w tym pomoc osobom i rodzinom w trudnej sytuacji rodzinnej, wyrównywanie szans tych osób i rodzin oraz przeciwdziałanie patologiom i uzależnieniom społecznym,
-nauka, edukacja, oświata i wychowanie,
-działalność charytatywna,
-promocja i organizacja wolontariatu,
-działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.
 

Wachlarz działań, jakie fundacja chce podejmować, jest bardzo szeroki ze względu na różnorodność problemów, z którymi osoby potrzebujące wsparcia borykają się na co dzień.

Mamy nadzieję, że powołana przez nas Fundacja sprosta oczekiwaniom zarówno naszym jak i osób zwracających się o pomoc i oczekującym wsparcia.
 

Fundatorzy i Zarząd Fundacji