Fundacja Niesiemy Nadzieję

Fundacja Niesiemy Nadzieję

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Poznań, wielkopolskie

Opiekujemy się osobami chorymi na choroby zagrażające życiu, m.in.: mukowiscydozę, zanik mięśni oraz dziećmi dializowanymi, czekającymi na przeszczep nerek. Na co dzień opiekujemy się około 30 najbardziej potrzebującymi rodzinami z województwa wielkopolskiego oraz Lubuskiego. Dofinansowujemy zakup lekarstw niezbędnych dla ratowania zdrowia lub życia. Pomagamy w zakupie niezbędnego w leczeniu i rehabilitacji specjalistycznego sprzętu medycznego czy innych środków. Organizujemy pomoc finansową i rzeczową dla dzieci oraz osób dorosłych szczególnie zagrożonych utratą zdrowia i życia. W naszych działaniach, oprócz pomocy rodzinom chorych dzieci, staramy się sprawiać jak najwięcej radości naszym małym przyjaciołom, aby chociaż na chwile mogli zapomnieć o swojej chorobie i związanych z nią trudach dnia codziennego. Dzięki wspólnym wyjściom np. do kina czy piknik sprawiamy, że na twarzy dzieci gości uśmiech, zawiązują się małe i duże przyjaźnie i tworzymy Małą Wielką Rodzinę.