Obywatelska Fundacja Pomocy Dzieciom w Warszawie

Obywatelska Fundacja Pomocy Dzieciom w Warszawie
1 Stały Pomagacz
Wpłata anonimowa
50 zł miesięcznie
Wspieraj co miesiąc
Wesprzyj jednorazowo Załóż skarbonkę

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Warszawa, mazowieckie

Obywatelska Fundacja Pomocy Dzieciom w Warszawie jest organizacją pożytku publicznego organizującą konkretną pomoc chorym dzieciom w leczeniu i rehabilitacji. Nasze działania, to nie tylko otwarcie subkonta dla podopiecznego, ale codzienna walka o jego zapełnienie.

Fundacja funkcjonuje  od 2002 r. w myśl ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod NR 0000140007. 


Fundację założyli rodzice, rodziny i przyjaciele dzieci leczących się w Centrum Zdrowia Dziecka w celu wzajemnej pomocy w powrocie dzieci do zdrowia. 

Naszym celem jest świadczenie pomocy chorym dzieciom i ich rodzinom oraz promocja i ochrona zdrowia dzieci i młodzieży.

Opiekujemy się przede wszystkim dziećmi z Polski, ale wśród naszych podopiecznych znajdują się także te pochodzące z zagranicy, także z rodzin uchodźczych. Pomocą obejmujemy dzieci i rodziny, które ze względu na trudne warunki materialne nie są w stanie udźwignąć kosztów leczenia.

Wspieramy ich w procesie leczenia poprzez:

Pokrycie kosztów diagnostyki, leczenia oraz rehabilitacji nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym; finansowanie zakupów leków, sprzętu medycznego lub rehabilitacyjnego do użytku domowego w części nieobjętej refundowaniem przez instytucje ubezpieczenia społecznego, lub PFRON; pokrycie kosztów pobytu rodziców lub prawnych opiekunów w przyszpitalnym hotelu w przypadku, gdy pobyt ten jest konieczny ze względów medycznych; pokrycie kosztów specjalnego odżywiania, specjalnej odzieży i wyposażenia pomieszczenia, w którym przebywa chore dziecko; pokrycie kosztów przejazdu dziecka i opiekuna na wizyty lekarskie i zbiegi rehabilitacyjne.

Jednym z ważniejszych obszarów naszych działań jest współpraca z Centrum Zdrowia Dziecka. Jako Fundacja dla dzieci umowę z tą placówką podpisaliśmy w 2010 r. i od tego czasu finansujemy nocne pobyty rodziców przy łóżkach dzieci przebywających w Centrum. Pomoc dla dzieci kierujemy wyłącznie do osób, których sytuacja materialna jest szczególnie ciężka.

1 Stały Pomagacz
Wpłata anonimowa
50 zł miesięcznie