Stowarzyszenie Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, ich Rodzin i Przyjaciół POMOST

Stowarzyszenie Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, ich Rodzin i Przyjaciół POMOST
1 Stały Pomagacz
Wpłata anonimowa
10 zł miesięcznie
Wspieraj co miesiąc
Wesprzyj jednorazowo Załóż skarbonkę

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Łódź, łódzkie

POMOST to Stowarzyszenie Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, ich Rodzin i Przyjaciół. Misją Stowarzyszenia jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu młodych osób z zaburzeniami psychicznymi.

Do Stowarzyszenia należy młodzież w wieku 19-29 lat po przebytych kryzysach psychicznych kontynuująca leczenie w Poradniach Zdrowia Psychicznego, a także członkowie rodzin osób cierpiących z powodu zaburzeń psychicznych i osoby zainteresowane działalnością Stowarzyszenia i wspieraniem jego rozwoju.

Stowarzyszenie POMOST stawia sobie następujące cele:

wspieranie młodych osób po przebytych kryzysach psychicznych w powracaniu do życia w społeczeństwie pomoc rodzinie w odzyskaniu równowagi zachwianej poprzez wystąpienie kryzysu psychicznego u jednego z jej członków wspieranie dostosowania systemu edukacji i rynku pracy do potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi walka z krzywdzącymi uprzedzeniami i stygmatyzacją osób z problemami psychicznymi w społeczeństwie promocja zdrowego stylu życia promocja i organizacja wolontariatu

W ramach działalności Stowarzyszenia są prowadzone regularne zajęcia: sportowe (tenis, rehabilitacja), plastyczne, muzyczne, kulinarne, taneczne, relaksacyjne, poetyckie, terapeutyczne. Poza tym otwarto trzy placówki – NZOZ „Pomost”, ŚDS „Przystań” oraz RCW "Centerko".

W kalendarz działalności POMOST-u na stałe wpisały się projekty edukacyjne mające na celu poszerzać wiedzę na temat zaburzeń psychicznych, terapie zajęciowe oraz warsztaty psychoedukacyjne.

1 Stały Pomagacz
Wpłata anonimowa
10 zł miesięcznie