PSONI Suwałki

PSONI Suwałki

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Suwałki, podlaskie

Witaj w NASZYM ŚWIECIE
w którym najprostsze czynności sprawiają najwięcej trudu, ale też najmniejsze drobnostki – najwięcej radości. Witaj w świecie osób niepełnosprawnych.

Nie ma lepszej motywacji, niż efekty naszej pracy. Nasze Stowarzyszenie powstało, by pomagać osobom niepełnosprawnym, ale nie byłoby to możliwe, gdyby nie wszyscy pomocni ludzie o WIELKICH SERCACH

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Suwałkach prowadzi m.in. Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy (OREW) w Brodzie Nowym, który przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną (od umiarkowanej po głęboką), sprzężonymi kalectwami narządu ruchu, schorzeniami neurologicznymi, w wieku od 0 do 25 lat.

OREW prowadzi zajęcia:

- rehabilitację (fizykoterapię, fizjoterapię, hydroterapię, hipoterapię)

- edukacyjne ( terapeutyczne w tym: muzykoterapię, arteterapię, dogoterapię, logopedię)

- grupowe i indywidualne opiekuńczo-wychowawcze (w tym opieka medyczna)

OREW poza obowiązkowe ramy proponuje:

- zajęcia popołudniowe

- zajęcia weekendowe i interwencyjne

- grupę wsparcia dla rodziców

- szybką diagnozę i realizację potrzeb rodzin.