Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym

Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym
1 Stały Pomagacz
Wpłata anonimowa
10 zł miesięcznie
Wspieraj co miesiąc
Wesprzyj jednorazowo Załóż skarbonkę

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Chorzów, śląskie

Nasza działalność polega na niesieniu pomocy dzieciom i osobom dorosłym. Tworzymy przyjazne warunki rozwoju dla tych, którym dysfunkcje wzroku znacznie ograniczają poznawanie świata. Przełamujemy bariery w edukacji, leczeniu i rehabilitacji.

Świadomie pomagamy tym, którzy tego najbardziej potrzebują. Pomagamy osobom niewidomym i niedowidzącym ze sprzężoną niepełnosprawnością z terenu województwa śląskiego.

Celem Fundacji jest organizowanie pomocy materialnej i rehabilitacyjnej dla osób z dysfunkcją narządu wzroku oraz osób z niepełnosprawnością sprzężoną, w szczególności poprzez następujące formy działania:
- inicjowanie i pozyskiwanie pomocy finansowej i rzeczowej na rzecz Fundacji,
- przekazywanie swoich zysków na potrzeby niewidomych,
- prowadzenie działalności szkoleniowej i tworzenie stanowisk pracy dla niewidomych,

- działania na rzecz społeczności lokalnej,

- prowadzenie, organizowanie oraz wspieranie badań naukowych,

- organizowanie pomocy dla otoczenia osób z dysfunkcją narządu wzroku oraz ze sprzężoną niepełnosprawnością,
- organizowanie pomocy dla dzieci, osób dorosłych, w tym osób starszych.

1 Stały Pomagacz
Wpłata anonimowa
10 zł miesięcznie