Fundacja Rodzić po Ludzku

Fundacja Rodzić po Ludzku

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Warszawa, mazowieckie

Jesteśmy po to, aby każda kobieta mogła urodzić swoje dziecko w godnych warunkach, otoczona szacunkiem oraz troskliwą i uważną opieką ze strony personelu, przy wsparciu bliskich jej osób.

Fundacja Rodzić po Ludzku jest organizacją pozarządową pożytku publicznego działającą na rzecz kobiet w ciąży i matek małych dzieci. Jej misją jest wzmocnienie i wspieranie kobiet w otwartym formułowaniu swoich potrzeb i domaganiu się swoich praw. Dzięki czterem akcjom "Rodzić po ludzku" i wieloletnim działaniom w 2012 r. doprowadziła do powstania standardów opieki okołoporodowej – jednego z nowocześniejszych w krajach UE uregulowań w zakresie opieki okołoporodowej.

Od 21 lat monitoruje i analizuje opiekę okołoporodową w Polsce, ujawnia nadużycia, walczy o dostosowanie prawa do potrzeb kobiet rodzących. Realizuje kampanie społeczne, szkolenia, konferencje oraz wydaje publikacje dla personelu, oraz rodziców. 

Od 2012 r. prowadzi portal www.Gdzierodzic.info - bazę szpitali i oddziałów położniczych - pomagający kobietom w ciąży w znalezieniu najlepszego miejsca do porodu. Za szczególny i innowacyjny wkład w rozwój działań na rzecz poprawy zdrowia oraz uświadamianie kobiet na temat przysługujących im praw otrzymała nagrodę WHO. Została również wyróżniona nagrodą Funduszu Ludnościowego Narodów Zjednoczonych za skuteczne działania na rzecz zapewnienia godnych warunków porodu wszystkim kobietom oraz sukcesywne podnoszenie w Polsce standardów opieki okołoporodowej.