Fundacja Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej

Fundacja Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej

Reprezentant Fundacja Serce Dziecka

E-mail katarzyna.parafianowicz@sercedziecka.org.pl

Telefon 0-22 848 07 60, 605 882 082

Lokalizacja Warszawa, mazowieckie

Misją Fundacji Serce Dziecka działającej na rzecz dzieci z wadami serca jest

Propagowanie wiedzy o wadach serca, ich diagnozowaniu i leczeniu Wsparcie dla rodzin dzieci z wadami serca Współpraca z ośrodkami medycznymi i innymi organizacjami


Poznaj Serce -  Program propagujący wiedzę o wadach serca, ich wykrywaniu i leczeniu. W ramach programu staramy się dotrzeć do jak największej ilości osób
z informacją o wrodzonych wadach serca u dzieci, ich diagnozowaniu oraz możliwości leczenia. Organizujemy spotkania dla rodzin dzieci z wadami i chorobami serca, prowadzimy szkolenia z zakresu opieki i rehabilitacji, uczestniczymy w  konferencjach  i sympozjach  poświęconych problematyce wad serca. Stale rozwijana strona internetowa oraz forum, wydawane przez nas ulotki, plakaty, biuletyny są cennym źródłem wiedzy o wadach serca. 

Razem z dzieckiem - Program wspierania i finansowania opieki nad dzieckiem w trakcie leczenia szpitalnego oraz wypożyczalnia sprzętu medycznego umożliwiającego powrót dziecka do domu. Wspieramy rodziców dofinansowując im noclegi, obiady, dojazdy do szpitala.       Wypożyczamy sprzęt medyczny umożliwiający powrót dziecka do domu. W chwili obecnej mamy do dyspozycji: Pulsoksymetry, ciśnieniomierze, aparaty do pomiaru krzepliwości krwi (CoaguChek) oraz inhalatory. 

Szansa dla Serca - Program obejmujący szerokie  działania na rzecz poprawy warunków leczenia dzieci z wadami serca. Realizujemy go poprzez lobbing na rzecz rozbudowy ośrodków, społeczny monitoring rozbudowy ICZMP - oddziału kardiochirurgii, prowadzenie zbiórek celowych na rzecz ośrodków Łódź i Kraków, zakup sprzętu i wyposażenia oraz innych środków służących dzieciom i ich rodzicom dla oddziałów kardiochirurgicznych. Współpracujemy z innymi organizacjami działającymi na rzecz promocji zdrowia min. z Federacją Pacjentów Polskich, OFOP (Ogólnopolską Federacją Organizacji Pozarządowych), ECHDO (Europejską Organizacją Wrodzonych Wad Serca), której jesteśmy jednym z członków - założycieli, AEPC (Stowarzyszeniem na Rzecz Europejskiej Kardiologii Dziecięcej), EURORDIS (Europejskim Stowarzyszeniem Chorób Rzadkich) i wieloma  organizacjami działającymi bezpośrednio na rzecz dzieci.

Cordiada - Program aktywizacji fizycznej, sportowej  oraz rehabilitacji dzieci z wadami serca integrujący rodziców, lekarzy, rehabilitantów. W ramach programu prowadzimy warsztaty edukacyjne z udziałem specjalistów w zakresie aktywizacji fizycznej, prowadzimy dofinansowanie do zajęć i turnusów rehabilitacyjnych oraz wyjazdów sanatoryjnych i kolonijnych. Współpracujemy z ośrodkami medycznymi i rehabilitacyjnymi w zakresie edukacji fizycznej i życia szkolnego dzieci z wadami serca. Całoroczne działania w ramach tego programu są zwieńczone letnią olimpiadą dla dzieci – CORDIADĄ.

Zbiórki Celowe - Program umożliwiający prowadzenie zbiórek celowych na konkretne dziecko w ramach których zbierane są fundusze na pokrycie kosztów związanych z długotrwałą rehabilitacją, zakupem leków, oraz pokryciem kosztów leczenia za granicą.

Wsparli

25 zł

Anonimowy Pomagacz

50 zł

Anonimowy Pomagacz

10 zł

Joanna

wspieram
100 zł

Anonimowa Pomagaczka

Dla Liwii Purszke
50 zł

Anonimowy Pomagacz

5 zł

Anonimowy Pomagacz

Pokaż więcej