Stowarzyszenie Pomocy Szkole Małopolska

Stowarzyszenie Pomocy Szkole Małopolska

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Kraków, małopolskie

Nasze Stowarzyszenie od 1984 roku towarzyszy Oświacie wspierając uczniów, rodziców i pracowników. Głównym naszym celem jest działalność oświatowa na rzecz szkół i młodzieży uczącej się.
 

Zależy nam na należytym wychowaniu i kształceniu współczesnej młodzieży. Pragniemy pomagać skutecznie, z zachowaniem godności osoby, która potrzebuje wsparcia, a także rozbudzać i stymulować zdolności człowieka do samodzielnego zdobywania wiedzy.

W tym celu dotujemy zakup pomocy naukowych i wspieramy inicjatywy na rzecz wyposażenia szkół.

Prowadzimy aktywną działalność edukacyjną kultywującą postawy patriotyczne i rozwijającą naszą pamięć narodową organizując wycieczki krajoznawcze czy konkursy historyczne.

Przyznajemy także stypendia naszym uzdolnionym młodym sportowcom.

Emitujemy i rozprowadzamy znaczki - cegiełki dla placówek oświatowych

Wpłaty

Ładuję...