Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ziemi Żywieckiej

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ziemi Żywieckiej

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Żywiec, śląskie

21 lat działania Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ziemi Żywieckiej, to czas poświęcony intensywnej pracy na rzecz zjednoczenia różnych grup społecznych i wspierania integracji  międzypokoleniowej.  Nasi  wolontariusze  starają  się  pomagać  w  różnych okolicznościach,  niejednokrotnie  trudnych,  wymagających  i  ciężkich  dla  naszych podopiecznych. Wszystko po to, aby osoby znajdujące się w ciężkiej sytuacji, chore, samotne, wykluczone społecznie miały realne wsparcie od naszego Stowarzyszenia. Niezwykle istotną formą działania organizacji jest  integracja międzypokoleniowa  oraz  działania  edukacyjne  i  wychowawcze nakierowane na dzieci i ich rodziców. W  czasie  zajęć  twórczych  organizowanych  i  prowadzonych  przez fachowców, uczestnicy w różnym wieku mają możliwość wspólnej pracy, która przynosi wiele satysfakcji i uczy wzajemnego szacunku, jednocześnie dodając wiele radości i nadziei w życie poszczególnych grup społecznych.  Stowarzyszenie  współuczestniczy  w  projektach,  mających  na  celu  wielokierunkowy  rozwój dzieci  i  młodzieży  zarówno  pełnosprawnych  jak  i  niepełnosprawnych.  Uczestnicy  zajęć organizowanych  przez  Stowarzyszenie,  uczestniczą  w  konkursach  plastycznych,  wystawach, występach artystycznych, bardzo często odnosząc sukcesy w twórczej rywalizacji. W ramach współpracy  z instytucjami  samorządowymi,  organizacjami  pozarządowymi, przedsiębiorstwami  i  firmami,  udzielającymi  wsparcia  finansowego  i  merytorycznego, Stowarzyszenie  realizuje  projekty,  zadania  i  programy  mające  na  celu  promowanie kreatywnego  i rozwijającego  stylu  życia.  Realizujemy  Projekt  Edukacyjny  Żywiec  Jutra, a także  jego  odsłonę  Teatralny  Żywiec  Jutra,  Matematyczny  Żywiec  Jutra  oraz Przedsiębiorczość Jutra. Mamy  w  swoich  szeregach  2  KAWALERÓW  ORDERU  UŚMIECHU  (Władysława Klinowska  i  Władysława  Deka).  Praca  naszych  wolontariuszy  została  doceniona i uhonorowana  Statuetką  OSOBOWOŚĆ  ZIEM  GÓRSKICH  w  kategorii  Organizacja Pozarządowa w roku 2014. Z okazji jubileuszu 20-lecia istnienia Stowarzyszenia, Rzecznik Praw  Dziecka  pan  Marek  Michalak  odznaczył  nas  Honorową  Odznaką  za  Zasługi  dla  Praw Dziecka, co jest dla nas niesamowitym wyróżnieniem i nagrodą za lata pracy na rzecz drugiego człowieka.