STOWARZYSZENIE TO HELP AFRICA

STOWARZYSZENIE TO HELP AFRICA
4 Stałych Pomagaczy
Marzena Trzos-Przybysz
5 zł miesięcznie
Wspieraj co miesiąc
Wesprzyj jednorazowo Załóż Skarbonkę

Typ Organizacja charytatywna

Lokalizacja WARSZAWA, mazowieckie

Stowarzyszenie  To Help Africa jpowstało w 2016 roku w celu wsparcia ludności afrykańskiej, a w szzczególności dzieci masajskich mieszkających w okolicy miasta Handeni w regionie Tanga w Tanzanii. Skupiamy się głownie na tym regionie gdyż jest tam wiele do zrobienia, a społeczność lokalna licząca około 5 tys mieszkańców nie ma żadnego wsparcia ze strony rządu, misji lub innych organizacji.  

To ludzie żyjący w skrajnym ubóstwie bez dostępu do wody pitnej, prądu i  możliwości edukacji. Zaczęlismy od budowy szkoły, obecnie zaś w planach mamy budowę studni i inne projekty wspierające rozwój  i edukację miejscowej ludności.

POMOC JAKĄ PROWADZIMY

WYBUDOWALIŚMY SZKOŁĘ W porozumieniu z władzami Tanzanii sfinansowaliśmy budowę szkoły dla najmłodszych dzieci, które nie miały nawet najmniejszych szans na edukację. Obecnie ją rozbudowujemy

BUDUJEMY STUDNIĘ Zbieramy fundusze na studnię. Ludzie spożywaja wodę niezdatną do picia, która jest przyczyną wielu chorób. Zakupiliśmy 3 beczki 5000 litrów każda jako czasowe rozwiązanie. . Inwestycje chcielibyśmy zakończyc w 2017r, ale wszystko zależy od finansów. 

WSPARCIE EDUKACYJNE Wyposażyliśmy dzieci w materiały edykacyjne: książki, ćwiczenia, zeszyty, piórniki, liczydła, mapy, globus, komputer dla nauczyciela.

WSPARCIE   RZECZOWE Organizujemy zbiórki odzież,  butów i pomocy edukacyjnych ,które przekazujemy dzieciom.

WSPARCIE W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA Finansujemy pomoc medyczną , szczczepionki, podstawowe leki.

WSPOMAGAMY W ZAKRESIE ZABAWY I RUCHU FIZYCZNEGO Zakupujemy sprzęt sportowy  wspomagający rozwój fizyczny dzieci.

POMOC BYTOWA Dożywianie dzieci i rodzin żyjących w ubóstwie.

POMOC W ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Założyliśmy plantację kukurydzy, aby ludzie mogli sami zadbac o swoje utrzymanie, zorganizowaliśmy chodowlę kur, jako alternatywne źródło utrzymania, finansujemy“małe inicjatywy“ lokalnych rodzin.

Pomogli

Ładuję...

4 Stałych Pomagaczy
Marzena Trzos-Przybysz
5 zł miesięcznie