STOWARZYSZENIE TO HELP AFRICA

STOWARZYSZENIE TO HELP AFRICA
21 Stałych Pomagaczy
ANNA NOWAK
10 zł miesięcznie
Wspieraj co miesiąc
Wesprzyj jednorazowo Załóż skarbonkę

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja WARSZAWA, mazowieckie

Stowarzyszenie  To Help Africa powstało w 2016 roku w celu wsparcia ludności afrykańskiej, a w szczególności dzieci masajskich mieszkających w okolicy miasta Handeni w regionie Tanga w Tanzanii. Skupiamy się głownie na tym regionie, gdyż jest tam wiele do zrobienia, a społeczność lokalna licząca około 5 tys mieszkańców nie ma żadnego wsparcia ze strony rządu, misji lub innych organizacji.  

To ludzie żyjący w skrajnym ubóstwie bez dostępu do wody pitnej, prądu i  możliwości edukacji. Zaczęliśmy od budowy szkoły, następnie wywierciliśmy studnię i zrealizowaliśmy inne projekty wspierające rozwój  i edukację miejscowej ludności.

POMOC JAKĄ PROWADZIMY

WYBUDOWALIŚMY SZKOŁĘ W porozumieniu z władzami Tanzanii sfinansowaliśmy budowę szkoły dla najmłodszych dzieci, które nie miały nawet najmniejszych szans na edukację. Obecnie ją rozbudowujemy

WYBUDOWALIŚMY STUDNIĘ ale woda okazała się zbyt twarda i słona. Obecnie jesteśmy na etapie jej uzdatniania. Nadal ludzie spożywaja wodę niezdatną do picia, która jest przyczyną wielu chorób. Zakupiliśmy 3 beczki 5000 litrów każda jako czasowe rozwiązanie.

WSPARCIE EDUKACYJNE Wyposażyliśmy dzieci w materiały edykacyjne: książki, ćwiczenia, zeszyty, piórniki, liczydła, mapy, globus, komputer dla nauczyciela.

WSPARCIE   RZECZOWE Organizujemy zbiórki rzeczowe oraz pieniężne na zakup mundurków szkolnych,  butów, plecaków, pomocy edukacyjnych, materacy i innych przedmiotów codziennego użytku, które zakupujemy                  i przekazujemy dzieciom z najuboższych rodzin.

WSPARCIE W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA Finansujemy pomoc medyczną , szczczepionki, podstawowe leki.

WSPOMAGAMY W ZAKRESIE ZABAWY I RUCHU FIZYCZNEGO Zakupujemy sprzęt sportowy  wspomagający rozwój fizyczny dzieci, stworzyliśmy boisko do siatkówki i pilki nożnej, wyposażyliśmy dzieci w odzież sportową.

POMOC BYTOWA Dożywianie dzieci i rodzin żyjących w ubóstwie. Realizujemy program "Adopcja serca", którego celem jest pomoc najuboższym dzieciom.

POMOC W ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Założyliśmy plantację kukurydzy, aby ludzie mogli sami zadbać o swoje utrzymanie, zorganizowaliśmy hodowlę kur i kóz jako alternatywne źródło utrzymania. Finansujemy “małe inicjatywy“ lokalnych rodzin.

21 Stałych Pomagaczy
ANNA NOWAK
10 zł miesięcznie