STOWARZYSZENIE TO HELP AFRICA

STOWARZYSZENIE TO HELP AFRICA
25 Stałych Pomagaczy
Marek Bieńkowski
5 zł miesięcznie
Wspieraj co miesiąc
Wesprzyj jednorazowo Załóż skarbonkę

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja WARSZAWA, mazowieckie

Stowarzyszenie  To Help Africa powstało w 2016 roku w celu wsparcia ludności afrykańskiej, a w szczególności dzieci masajskich mieszkających w okolicy miasta Handeni w regionie Tanga w Tanzanii. Skupiamy się głownie na tym regionie, gdyż jest tam wiele do zrobienia, a społeczność lokalna licząca około 5 tys mieszkańców nie ma żadnego wsparcia ze strony rządu, misji lub innych organizacji.  

To ludzie żyjący w skrajnym ubóstwie bez dostępu do wody pitnej, prądu i  możliwości edukacji. Zaczęliśmy od budowy szkoły, następnie wywierciliśmy studnię i zrealizowaliśmy inne projekty wspierające rozwój  i edukację miejscowej ludności.

POMOC JAKĄ PROWADZIMY

WYBUDOWALIŚMY SZKOŁĘ W porozumieniu z władzami Tanzanii sfinansowaliśmy budowę szkoły dla najmłodszych dzieci, które nie miały nawet najmniejszych szans na edukację. Obecnie ją rozbudowujemy

WYBUDOWALIŚMY STUDNIĘ ale woda okazała się zbyt twarda i słona. Obecnie jesteśmy na etapie jej uzdatniania. Nadal ludzie spożywaja wodę niezdatną do picia, która jest przyczyną wielu chorób. Zakupiliśmy 3 beczki 5000 litrów każda jako czasowe rozwiązanie.

WSPARCIE EDUKACYJNE Wyposażyliśmy dzieci w materiały edykacyjne: książki, ćwiczenia, zeszyty, piórniki, liczydła, mapy, globus, komputer dla nauczyciela.

WSPARCIE   RZECZOWE Organizujemy zbiórki rzeczowe oraz pieniężne na zakup mundurków szkolnych,  butów, plecaków, pomocy edukacyjnych, materacy i innych przedmiotów codziennego użytku, które zakupujemy                  i przekazujemy dzieciom z najuboższych rodzin.

WSPARCIE W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA Finansujemy pomoc medyczną , szczczepionki, podstawowe leki.

WSPOMAGAMY W ZAKRESIE ZABAWY I RUCHU FIZYCZNEGO Zakupujemy sprzęt sportowy  wspomagający rozwój fizyczny dzieci, stworzyliśmy boisko do siatkówki i pilki nożnej, wyposażyliśmy dzieci w odzież sportową.

POMOC BYTOWA Dożywianie dzieci i rodzin żyjących w ubóstwie. Realizujemy program "Adopcja serca", którego celem jest pomoc najuboższym dzieciom.

POMOC W ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Założyliśmy plantację kukurydzy, aby ludzie mogli sami zadbać o swoje utrzymanie, zorganizowaliśmy hodowlę kur i kóz jako alternatywne źródło utrzymania. Finansujemy “małe inicjatywy“ lokalnych rodzin.

25 Stałych Pomagaczy
Marek Bieńkowski
5 zł miesięcznie