10 złotych jest w stanie uratować życie dziecka w Afryce! Pomóż!

Zbiórka zweryfikowana przez Fundację Siepomaga
Wsparły 94 osoby
3 972 zł (107,58%)
Zbiórka na cel
Ubezpieczenie od kosztów leczenia dla dzieci żyjących w skrajnym ubóstwie

Dzieci z wioski Kwamneke

Kwamneke

Ubóstwo

Zakończenie: 14 Grudnia 2020

AKCJA ZAKOŃCZONA Z SUKCESEM, OBECNIE 360 DZIECI MOŻE KORZYSTAĆ Z BEZPŁATNEJ PODSTAWOWEJ OPIEKI MEDYCZNEJ!!!!! SERDECZNIE DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM DARCZYŃCOM W IMIENIU STOWARZYSZENIA TO HELP AFRICA I NASZYCH MAŁYCH BENEFICJENTÓW. 

Dzieci z wioski Kwamneke

Właśnie wróciliśmy z Tanzanii z garścią nowych wieści. Dzięki Waszej hojności mieliśmy możliwość osobistego zakupu polis dla podopiecznych Stowarzyszenia To Help Africa. Obecnie 360 dzieci z obszaru Kwamneke i Antakaya ma wykupioną polisę ubezpieczeniową. To ogromna pomoc dla rodzin.

Dzieci z wioski Kwamneke

Od teraz dzięki Waszej pomocy dzieciaki będą mogły skorzystać z nieodpłatnej opieki medycznej w zakresie podstawowych i najbardziej powszechnych chorób jak malaria, dur brzuszny, cholera czy zapalenie układu moczowego. Wystawianie polis to dość duże przedsięwzięcie. Każdemu dziecku trzeba zrobić zdjęcie i umieścić dane w bazie. To kilka dni żmudnej pracy i zaangażowania pracowników szpitala.

Raz jeszcze dziękujemy za wpłaty!!!!

Zbiórka zweryfikowana przez Fundację Siepomaga
Wsparły 94 osoby
3 972 zł (107,58%)