Stowarzyszenie Uśmiech Nadziei

Stowarzyszenie Uśmiech Nadziei

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Łopienno, wielkopolskie

Iskra pomocy Domowi Pomocy Społecznej w Łopiennie zrodziła się w sercu jednego człowieka wtedy, gdy Mieszkańcy Domu potrzebowali ratunku, ale znikąd on nie przychodził. Gdy podzielił się swoim pomysłem utworzenia Stowarzyszenia, już następnego dnia nie był sam, lecz działali we troje, aby w kolejnych dniach rozniecić płomień nadziei w sercach kilkunastu rodziców, sympatyków Domu, Sióstr Elżbietanek i Pracowników prowadzących Dom.

I tak w 2008 roku powstało Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Uśmiech Nadziei" – miejsce z siedzibą w Domu w Łopiennie, ale „filią” w sercu każdego, kto zrozumiał potrzebę zjednoczenia się w tych trudnych początkach i dzieli radość pomocy do dziś. Uśmiech Nadziei to już nie tylko zastąpienie paraliżujących obaw radością i spokojem – że nie przeciwstawiamy się trudnościom sami, że przyłączają się do nas Darczyńcy i tworzymy grono wspierających się Przyjaciół.

Uśmiech Nadziei to ogromna zmiana codzienności naszych Mieszkańców na lepszą:

* z szarej na kolorową,
* z pełnej bólu w przepełnioną uśmiechem,
* ze zniewolonej niepełnosprawnością w wolną dzięki samodzielności.
 

Celami Stowarzyszenia Uśmiech Nadziei są:

a) wspieranie działań statutowych DPS dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety w Łopiennie.

b) pomoc na rzecz osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych intelektualnie.

c)  rozbudowa adaptacja i modernizacja obiektu DPS stosownie do potrzeb osób niepełnosprawnych.

d) rozwijanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym, międzynarodowym, kształtowanie różnorodnych form współpracy lub wspieranie osób niepełnosprawnych.

e)  upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

f) podtrzymywanie tradycji narodowej, kulturowej i obywatelskiej oraz działania na rzecz integracji europejskiej.

g) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym: rozwój przedsiębiorczości; promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową wśród osób pozostających bez pracy lub osób zagrożonych jej utratą.

h)  działalność charytatywna.

i)   promocja i organizacja wolontariatu.

j)   ochrona i promocja zdrowia.

k)  nauka, edukacja, oświata i wychowanie.

l)  świadczenie pomocy osobom niepełnosprawnym spoza DPS w Łopiennie.

m) propagowanie praw osób niepełnosprawnych oraz likwidowanie uprzedzeń wobec osób niepełnosprawnych.

Wpłaty

Ładuję...