Stowarzyszenie Uśmiech Nadziei

Stowarzyszenie Uśmiech Nadziei

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Łopienno, wielkopolskie

Stowarzyszenie zrodziło się w sercu jednego człowieka wtedy, gdy Mieszkanki Domu Pomocy Społecznej potrzebowały pomocy i znikąd ona nie przychodziła. Gdy podzielił się swoim pomysłem, to już następnego dnia nie był sam, a było ich troje... by w kolejnych dniach było kilkanaścioro rodziców naszych dzieci, sympatyków naszego Domu Sióstr Elżbietanek i pracowników prowadzących Dom.... I tak w 2008 roku powstało STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "UŚMIECH NADZIEI"... nasze serce, nasza duma.

Cele Stowarzyszenia to:

a) wspieranie działań statutowych DPS dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety w Łopiennie.

b) pomoc na rzecz osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych intelektualnie.

c)  rozbudowa adaptacja i modernizacja obiektu DPS stosownie do potrzeb osób niepełnosprawnych.

d) rozwijanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym, międzynarodowym, kształtowanie różnorodnych form współpracy lub wspieranie osób niepełnosprawnych.

e)  upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

f) podtrzymywanie tradycji narodowej, kulturowej i obywatelskiej oraz działania na rzecz integracji europejskiej.

g) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym: rozwój przedsiębiorczości; promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową wśród osób pozostających bez pracy lub osób zagrożonych jej utratą.

h)  działalność charytatywna.

i)   promocja i organizacja wolontariatu.

j)   ochrona i promocja zdrowia.

k)  nauka, edukacja, oświata i wychowanie.

l)  świadczenie pomocy osobom niepełnosprawnym spoza DPS w Łopiennie.

m) propagowanie praw osób niepełnosprawnych oraz likwidowanie uprzedzeń wobec osób niepełnosprawnych.

Wpłaty

Ładuję...