Fundacja W związku z rakiem

Fundacja W związku z rakiem

typ Organizacja charytatywna

lokalizacja Wrocław, dolnośląskie

Fundacja „W związku z Rakiem” powstała, by wspomagać profilaktykę wykrywania i leczenia chorób nowotworowych. Pragniemy udzielać szeroko pojętego wsparcia dla osób chorych oraz ich najbliższych. Ponadto chcemy pomoc rodzinom chorych nauczyć się, w jaki sposób ich wspierać  oraz jak sobie radzić z chorobą w rodzinie.

Naszym największym marzeniem jest działanie kompleksowe i będziemy do tego dążyć, by wraz z rozwojem Fundacji, rozwijał się też zakres  naszej pomocy.  

Do celów Fundacji należą:

Ochrona i promocja zdrowia w zakresie onkologii Wspomaganie działalności diagnostycznej, leczniczej oraz rehabilitacyjnej w obszarze onkologii pomoc społecznej, w tym pomocy osobom niepełnosprawnym, których niepełnosprawność wynika z chorób onkologicznych lub skutków ubocznych ich leczenia, wspieranie nauki i edukacji w zakresie profilaktyki onkologicznej i, onkologii działalność charytatywna na rzecz chorych onkologiczne oraz ich rodzin, reprezentowanie interesów pacjentów onkologicznych, Wspieranie profilaktyki, polegające na utrwalaniu prawidłowych wzorców zdrowego stylu życia, zapobieganiu chorobom onkologicznym i hematologicznym oraz zapobieganiu konsekwencjom związanym z tego typu chorobami.

Z Waszą pomocą możemy więcej!