Zacznij zbierać 1% podatku z Fundacją Siepomaga

Fundacja Siepomaga nie pobiera prowizji za prowadzenie subkonta 1%. Otrzymujesz tyle ile zebrałeś.

Siepomaga.pl jest największym polskim serwisem fundraisingowym, który od 11 lat umożliwia zbiórkę pieniędzy osobom znajdującym w trudniej sytuacji życiowej. Dzięki portalowi prowadzonemu przez Fundację Siepomaga tysiące osób zebrało środki na sfinansowanie nierefundowanego leczenia czy rehabilitacji.  Na prośbę wielu podopiecznych Fundacja daje teraz możliwość zbierania środków z 1%.  Co ważne Fundacja Siepomaga nie pobiera od podopiecznych prowizji za prowadzenie subkonta 1%. Oznacza to, że podopieczni otrzymują pomoc finansową o równowartości całej zebranej w akcji 1% kwoty.

Dzięki zebranym środkom można otrzymać zwrot poniesionych wydatków lub uzyskać finansowanie bieżących kosztów leczenia lub rehabilitacji. Osobom w trudnej sytuacji materialnej, dzięki środkom zebranym na indywidualnym subkoncie 1%, Siepomaga oferuje możliwość uzyskania comiesięcznego wsparcia finansowego - nawet w wysokości 1600 zł.

Fundacja Siepomaga wspiera swoich podopiecznych w zbiórce środków z 1%. Bezpłatnie udostępnia wydrukowane plakaty, ulotki oraz inne narzędzia promocyjne, które pomagają w prowadzeniu zbiórki.

Jak zdobyć środki z 1% razem z Siepomaga.pl?

Wystarczy internetowo zarejestrować się w Fundacji Siepomaga i po pozytywnej weryfikacji konta rozpocząć zbiórkę 1% razem z Siepomaga.pl. Wszystkie szczegółowe informacje oraz możliwość rejestracji znajdziesz TUTAJ