VII Charytatywny Bal Czerwonej Róży - Rehabilitacja i leczenie ciężko...

"Przyjaciele są jak ciche anioły, które podnoszą nas, kiedy nasze skrzydła zapominają, jak latać."

Antoine de Saint-Exupéry

VII Charytatywny Bal Czerwonej Róży

Mariusz, Borys, Zuzia, Liliana, Mateusz, Lenka, Krzyś, Zuzia, Patrycja, Karol i Mateusz. Jedenaścioro dzieci, różne historie, które łączy jeden wspólny mianownik - nieuleczalna choroba. Okrutny los sprawił, że od urodzenia dzieci zmagają się z różnymi chorobami, które wymagają kosztownego leczenia i rehabilitacji. 

Nasi mali bohaterowie są beneficjentami VII edycji Charytatywnego Balu Czerwonej Róży, Corocznej imprezy, której idea stanowi pozyskiwanie przedmiotów, które w trakcie balu zostaną zlicytowane a całkowity dochód trafi na rzecz potrzebujących. 18 kwietnia wspólnie otworzymy serca, aby spełnić marzenia jedenaściorga wyjątkowych dzieci. Każda odsłona Balu kryje za sobą historię różnych osób i organizacji. Udowadnia także, jak głęboko zakorzeniona w ludziach jest chęć pomagania innym. Doświadczenia uzyskane podczas poprzednich edycji balu oraz wdzięczność beneficjentów stanowią dla organizatorów inspirację do dalszego działania. Każda z odsłon cieszy się coraz większym zainteresowaniem oraz wsparciem ze strony rozmaitych osób, których łączy empatia oraz chęć zmieniania otaczającej nas rzeczywistości na lepszą. Potwierdzenie powyższych słów najlepiej odzwierciedla kwota blisko pół miliona zł, jaką udało się zgromadzić podczas dotychczasowych edycji Balu Czerwonej Róży.

Poznaj i wesprzyj beneficjentów zbiórki:

Mariusz Łabęcki - Mariuszek choruje na zespół Angelmana i padaczkę. W wieku 2 lat był dzieckiem wyłącznie leżącym, aż wreszcie trafił do czeskiego lekarza. Przeszedł zabieg nóg, ciężką rehabilitację, aż w końcu w wieku 4 lat można było go zacząć pionizować. Rok później pojechał na Ukrainę na delfinoterapię, co zaowocowało następnym krokiem milowym — Mariuszek zaczął raczkować, reagować na coraz więcej poleceń, łatwiej i chętniej poddawał się rehabilitacji. Dziś przez kilka sekund stoi samodzielnie oparty rączkami i podejmuje próby chodzenia. Porozumiewa się z otoczeniem za pomocą komunikacji alternatywnej.

Borys Sarzała - urodził się w sierpniu 2011 roku. Cierpi na autyzm — chorobę oszukującą zmysły. Chłopiec wymaga wszechstronnej terapii psychopedagogicznej, neurologicznej, sensorycznej, logopedycznej i biomedycznej. W tym kosztownych badań i wizyt u specjalistów. Bez tego nie miałby kontaktu ze światem.

Zuzia Kurek - Zuzia choruje na rzadką chorobę oczu — witreoretinopatię wysiękową obydwu oczu, która nieleczona prowadzi do utraty wzroku, dodatkowo ma encefalopatię i zwapnienia w mózgu. Zuzia musi być pod stałą opieką wielu specjalistów — dzięki ich wysiłkom rehabilitacja i leczenie przebiega pomyślnie i pozwala z nadzieją patrzeć w przyszłość. W lewym oku dziewczynki udało się zahamować rozwój choroby. Intensywne leczenie i rehabilitacja wymaga ogromnego wysiłku oraz środków finansowych.

Mateusz Kurek -  Mateusz jest bratem Zuzi, również choruje na witreoretinopatię wysiękową obydwu oczu, ma zmiany leukodystroficzne w mózgu oraz padaczkę. Tak samo jak Zuzia musi być pod stałą opieką wielu specjalistów, których wysiłek daje dobre rezultaty i nadzieję na przyszłość. Oczy Mateusza są w tej chwili niezagrożone, chorobę udało się chwilowo „ujarzmić”. Powstrzymanie napadów padaczkowych pozwala na normalny tryb rehabilitacji. Tak jak w przypadku Zuzi, leczenie i rehabilitacja przekracza możliwości finansowe rodziców.

Liliana Kubasiak - Liliana urodziła się we wrześniu 2010 roku z poważna wadą wątroby. Pierwszą operację miała w piątym tygodniu życia. Niestety, jej stan ciągle się pogarszał. Na przełomie marca i kwietnia 2011 roku w ciągu 48 godzin przeszła dwa dramatyczne przeszczepy wątroby. W wyniku komplikacji pooperacyjnych choruje na padaczkę, autyzm i jest opóźniona w rozwoju. Liliana wymaga regularnych badań i stosowania drogich leków. Ogromną szansą na rozwój Liliany jest stała kompleksowa rehabilitacja

Lena Pawełczyk - Lenka w tym roku skończy 6 lat. W wieku 2 lat niespodziewanie zachorowała na padaczkę. Początek choroby był bardzo burzliwy i dramatyczny. Choroba obciąża ja psychicznie i fizycznie, dlatego jej rozwój jest zaburzony. Lenka nie mówi, ma problemy z koordynacją ruchową, nie zgłasza potrzeb fizjologicznych. Padaczka jest oporna na leczenie farmakologiczne. Lenka bardzo często przebywa w szpitalu. Potrzebuje pomocy rehabilitanta, logopedy, specjalisty od terapii sensorycznej, psychologa i terapii wspomagających jej rozwój psychiczny i fizyczny.

Krzysztof Romek - Krzyś urodził się w maju 2000 r. W 20 miesiącu życia był po raz pierwszy diagnozowany z powodu opóźnienia rozwojowego. U dziecka stwierdzono mózgowe porażenie dziecięce i niedorozwój robaka móżdżku. Chłopiec miewa napady padaczkowe. Jest również pod opieką kardiologiczną ze względu na szmer niewinny serca. W ostatnich kilku latach przeszedł szereg operacji i zabiegów. Krzysio ma orzeczoną niepełnosprawność z powodu upośledzenia umysłowego w stopniu głębokim, dojrzałość społeczną na poziomie 2 roku życia. Wskazane jest wsparcie w formie kompleksowej rehabilitacji i wyposażenia chłopca w specjalistyczny wózek inwalidzki oraz profesjonale łóżko ortopedyczne.

Zuzia Dębska - Zuzia choruje na mukowiscydozę — bardzo ciężką nieuleczalną chorobę genetyczną, która systematycznie wyniszcza cały organizm, powoduje włóknienie narządów (np. płuc, trzustki). Chorzy na tę chorobę są skazani na przedwczesną śmierć. Na długość życia ma wpływ wiele czynników, a jednym z nich jest właściwe okresowe specjalistyczne leczenie. Nadzieję na przedłużenie życia chorego można wiązać z transplantacją płuc, jednak w Polsce wykonano dotąd tylko jeden taki przeszczep. Odpowiednie leczenie i rehabilitacja są kosztowne.

Patrycja Wójcik - Patrycja jest od urodzenia chora na dziecięce porażenie mózgowe — ma niedowład czterokończynowy, skrajne wodogłowie i padaczkę. Ma 8 lat, ale mimo starań nie chodzi, nie siedzi, uczy się samodzielnie utrzymywać głowę. Jest zupełnie zdana na pomoc innych ludzi. Patrycji mogłaby pomóc bardzo kosztowna rehabilitacja, która jest konieczna, aby zminimalizować przykurcze i zmniejszyć ból. Dziecko nie widzi, ma napady padaczkowe.

Karol Wargowiak - Karol jest wcześniakiem. Ma mózgowe porażenie dziecięce pod postacią niedowładu spastycznego czterokończynowego z przewagą lewej strony. Ma krótkowzroczność (-6 oko lewe i -10 oko prawe). Przejawia opóźnienie psychoruchowe znacznego stopnia, nieprawidłowe wzorce ruchu i postawy — samodzielnie nie siada i nie chodzi, przemieszcza się przez turlanie. Chwiejnie utrzymuje pozycję siedzącą. Karol wymaga intensywnej rehabilitacji ruchowej oraz logopedycznej, psychologicznej, z pedagogiem specjalnym oraz terapeutą integracji sensorycznej. W najbliższym czasie będzie potrzebny pionier oraz gorset usztywniający. 

Mateusz Sibelski - Mateusz ma 5 lat, od 3 rozpoznany autyzm wczesnodziecięcy z orzeczeniem o niepełnosprawności. Od tego czasu jest poddawany intensywnej terapii i rehabilitacji. Praca, jaką codziennie wykonuje Mateusz, jest cięższa niż zniósłby niejeden dorosły, ale przynosi bardzo dobre rezultaty. Dziecko samodzielnie je, ubiera się, załatwia potrzeby fizjologiczne, coraz lepiej mówi i nawiązuje relacje społeczne. Terapia autyzmu jest wielospecjalistyczna i długotrwała, jednocześnie kosztowna. Każda przerwa lub ograniczenie zajęć powodują regres w rozwoju Mateusza.

Wejdź na www.balrozy.pl

Wsparli

50 zł

Marcin Sadowski

20 zł

Anonymous

Darowizny trafiają bezpośrednio do
0.14%
70 zł Supported by 2 people CEL: 50,000 ZŁ