Your browser is out-of-date and some of the website features may not work properly.

Update your browser to use this website in a safer, faster and easier way.

Update your browser

On siepomaga.pl we use cookies and similar technologies (own and from third parties) for the purpose of, among others, the website proper performance, traffic analysis, matching campaigns, or the Foundation website according to your preferences. Read more Detailed rules for the use of cookies and their types are described in our Privacy Policy .

You can define the preferences for storing and accessing cookies in your web browser settings at any time.

If you continue to use the siepomaga.pl portal (e.g. scroll the portal page, close messages, click on the elements located outside messages) without changing privacy-related browser settings, you automatically give us the consent to letting us and cooperating entities use cookies and similar technologies. You can withdraw your consent at any time by changing your browser settings.

Jerzy Żerko

Jerzy Żerko, 7 years

Jerzy Żerko, 7 years

Zespół Goldenhara, czynnościowo pojedyncza komora - wspólny kanał przedsionkowo-komorowy, zwężenie podzastawkowe, zastawkowe i nadzastawkowe, tętnicy płucnej,
Legnica, dolnośląskie

Na pomoc Jerzykowi

Jerzyk urodził się z poważną wadą serca. Stwierdzono u niego ubytek przegrody międzykomorowej, międzyprzedsionkowej, zwężenie pnia płucnego w trzech miejscach, zwężenie zastawki aorty pnia płucnego, prawostronny izomeryzm, przełożenie wielkich pni tętniczych. U chłopca wykryto jeszcze zespół Goldenhara, czyli liczne wady wrodzone, w przypadku chłopca jest to wada słuchu oraz wada układu twarzoczaszki. Od momentu diagnozy życiu Jerzyka nieodłącznie towarzyszył ból i częsty spadek saturacji. Jedna trzecia potrzebnego do życia tlenu, nie docierała do mózgu. Zmęczone serduszko z dnia na dzień słabło jeszcze bardziej… Chłopiec przeszedł już wiele zabiegów, po których konieczna okazała się kolejna operacja. Wasze stałe wsparcie pozwala Jerzykowi kontynuować leczenie. Pozwólmy chłopcu zwalczyć o jego przyszłość!

My finished campaigns:

Jerzy Żerko
1 253 978,96 zł ( 101.18% )
32485 donors
02.04.2021 - 19.11.2021

Druga operacja serca w Genewie, lotniczy transport medyczny

1 253 978,96 zł ( 101.18% )

Druga operacja serca w Genewie, lotniczy transport medyczny

Help me promote this campaign

Follow important campaigns