Emil can live - how much is his life worth?

Charity collection verified by the Siepomaga Foundation
Supported by 377,894 people
7,649,800.69 zł (104.22%)
Goal
Operacja serca ratująca życie u prof. Hanleya w USA / Life-saving operation at prof. Hanley in the USA

Emil Koryczan, 9 years

Kraków, małopolskie

Wrodzona wada serca pod postacią tetralogii Fallota z zarośnięciem zastawki tętnicy płucnej oraz połączeniami systemowo-płucnymi i skrajna hipoplazja tętnic płucnych / Congenital heart defect - Tetralogy of Fallot with pulmonary valve atresia and with add

Started: 29 December 2015
Ends: 22 June 2016

Charity collection verified by the Siepomaga Foundation
Supported by 377,894 people
7,649,800.69 zł (104.22%)