Stowarzyszenie ESTEKA

Stowarzyszenie ESTEKA

Typ Charity organisation

Lokalizacja Tarnobrzeg, podkarpackie

Organizujemy różne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży celem propagowania hippiki, sportu i kształtowania zdrowego trybu życia, wolnego od nałogów.

 

Inicjujemy programy profilaktyczne (Dziękuję nie piję, Narkotyki nie są dobre).

 

Organizujemy rajdy i inne imprezy mające na celu upamiętnianie miejsc oraz tradycji związanych z walkami i działalnością 14 pułku ułanów Jazłowieckich i kawalerii polskiej.

 

Organizujemy przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska naturalnego, rozwojem zainteresowań i specjalności, działalnością w zakresie kultury, sportu i edukacji (wyrównywanie szans edukacyjnych, Akcja Lato, Parada Mikołajów)

 

Reprezentujemy i uczestniczymy w uroczystościach okazji świąt państwowych i innych o charakterze patriotycznym i kawaleryjskim. Organizujemy Ogólnopolski Konkurs Militarii oraz Dni 14 pułku ułanów Jazłowieckich w Tarnobrzegu.

 

Utrzymujemy kontakty z dziećmi i młodzieżą polonijną oraz Polakami mieszkającymi poza granicami naszego kraju.

 

Prowadzimy działalność wydawniczą, informacyjną, promocyjną i edukacyjno-szkoleniową.

 

Realizujemy duży projekt związany z budową Ośrodka hipoterapii dla dzieci i młodzieży EURATUS.