Jesteśmy Blisko

Jesteśmy Blisko

Typ Charity organisation

Lokalizacja Włoszczowa, świętokrzyskie

Jednym z głównych kierunków działania Fundacji jest niesienie pomocy wszystkim tym, którzy z rozmaitych przyczyn znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej a także szeroko pojęta działalność  o charakterze zdrowotnym, edukacyjnym oraz charytatywnym. Fundacja realizuje powyższy cel statutowy poprzez organizowanie i finasowanie zakupu produktów leczniczych i materiałów oraz usług medycznych w tym finansowanie zabiegów i operacji a także wspieranie i prowadzenie inicjatyw mających na celu podnoszenie poziomu wiedzy medycznej, sposobów leczenia i rehabilitacji. Udzielona pomoc bezpośrednio na zakup leków i innych środków medycznych to efekt szeregu zróżnicowanych działań promocyjnych, kampanii i wydarzeń w wyniku, których dotychczas wsparcie w leczeniu otrzymało 53 potrzebujących osób. Działania te obejmowały m.in bieżącą aktualizację informacji na stronie internetowej oraz na profilu Fundacji na portalu Facebook oraz YouTube; Fundacja zorganizowała dotychczas 2 edycje koncertu charytatywnego, oraz zbiórki publiczne podczas organizowanych przez nasi współorganizowanych eventów prozdrowotnych. Pomoc bezpośrednia w powyższym zakresie realizowana jest przez Fundację w oparciu o darowizny od osób fizycznych i prawnych, przychody z 1% a także z dedykowanych zbiórek publicznych. Pomoc ta, udzielana jest w miarę możliwości finansowych Fundacji, każdemu potrzebującemu. Os. potrzebująca może złożyć wniosek o pomoc finansową lub materialną osobiście lub na wniosek innej os. Fizycznej, prawnej lub instytucji zarówno w siedzibie Fundacji, drogą mailową, czy też telefonicznie. Pomoc udzielana jest potrzebującemu po uprzednim zweryfikowaniu danych zwartych we wniosku o udzielenie pomocy, i wywiadzie środowiskowym.